Inclusieve mantelzorgondersteuning: wat is dat en hoe ga je er mee aan de slag?

In deze video's staat het thema inclusieve mantelzorgondersteuning centraal. In de eerste reeks video's staan we stil bij de vraag: wat is inclusieve mantelzorgondersteuning en hoe ziet dat eruit? In de tweede reeks staat samenwerken aan inclusieve mantelzorgondersteuning centraal: welke factoren zijn er nodig om een goede samenwerking te realiseren? Tot slot kun je in de derde reeks zien hoe je komt van een kleine verandering naar een grootschalige beweging en hoe je dit kunt borgen.

Wat is inclusieve mantelzorgondersteuning? 

In twee korte filmpjes nemen Roos Pijpers (projectleider bij Movisie) en Yvette Wittenberg (docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam) je mee in begrippen als inclusie, diversiteit & intersectionaliteit en wat dat betekent als we het hebben over mantelzorgondersteuning. Daarna gaan zij gezamenlijk in gesprek over het belang van inclusieve mantelzorgondersteuning, hoe je dat in de praktijk kunt realiseren en wat dit betekent voor beleid.  

Hoe kun je samenwerken aan inclusieve mantelzorgondersteuning?

In twee korte filmpjes nemen Roos Scherpenzeel (expert Informele Zorg bij Movisie) en Ilse de Bruijn (adviseur bij Common Eye) je mee in hoe je in de samenwerking met anderen (professionals, mantelzorgers, organisaties) kunt komen tot inclusieve mantelzorgondersteuning en wat hiervoor nodig is. Zij staan stil bij de verschillende niveaus van samenwerking en de vijf samenwerkingscondities van Kaats en Opheij.  

Daarna gaan zij gezamenlijk in gesprek over vragen als: hoe kom je van een ambitie naar uitvoerbare stappen? Op welke wijze kun je aandacht hebben voor dit thema, hoe kom je tot een goede samenwerking, wie heb je daarbij nodig en hoe maak je het ‘behapbaar’? 

Meer lezen over de samenwerking rondom inclusieve mantelzorgondersteuning

Hoe breng je verandering teweeg en hoe borg je deze verandering?

In twee korte filmpjes nemen Suzanne Verdonschot (onderzoeker bij Kessels & Smit) en Roos Scherpenzeel (expert Informele Zorg bij Movisie) je mee in hoe je van een kleine verandering naar een grote beweging kunt komen en hoe je deze beweging kunt verbreden en verdiepen.

Daarna gaan zij gezamenlijk in gesprek over vragen als: hoe kun je de verandering borgen en hoe kun je losse projecten verbinden tot één grote beweging?