Hoe werk je samen aan inclusieve mantelzorgondersteuning?

Bij inclusieve mantelzorgondersteuning is samenwerken ontzettend belangrijk. Samen heb je meer oog, en dus minder blinde vlekken, voor de situatie en de behoeften van mantelzorgers met verschillende achtergronden en ervaringen. Samenwerken met en voor mantelzorgers. Hoe kan het kijken naar de verschillende niveaus van samenwerken je daarbij helpen? En hoe pas je de 5 condities van samenwerken toe op inclusieve mantelzorgondersteuning? Daarover delen Roos Scherpenzeel (deskundige informele zorg bij Movisie) en Ilse de Bruijn (adviseur bij Common Eye) hun kennis in drie video’s.

Inclusieve mantelzorgondersteuning? 

Bij inclusieve mantelzorgondersteuning gaat het om oog hebben voor verschillende (combinaties van) diversiteitskenmerken van mantelzorgondersteuners. 

Deze video’s zijn onderdeel van een reeks over inclusieve mantelzorgondersteuning. Bekijk ook de andere video’s voor meer kennis en tips over hoe je mantelzorgers in al hun diversiteit kan ondersteunen.  

Samenwerken op drie niveaus 

Samenwerken met én voor mantelzorgondersteuners vindt plaats op drie niveaus 

  • Micro: de samenwerking tussen de professional en de mantelzorger.  
  • Meso: samenwerken met andere beroepskrachten.  
  • Macro: samenwerken tussen organisaties.  

In onderstaande video gaat Roos Scherpenzeel (deskundige informele zorg bij Movisie) in op het waarom van samenwerken en waarmee je op de verschillende niveaus van samenwerken rekening kan houden.  

5 condities voor goed samenwerken 

Inclusieve mantelzorgondersteuning vraagt om goede samenwerking tussen organisaties, maar hoe doe je dat in de praktijk? De vijf samenwerkingscondities van Kaats en Opheij bieden houvast.  

  • Ambitie 
  • Belangen 
  • Relatie 
  • Organisatie 
  • Proces 

Ilse de Bruijn (adviseur bij Common Eye) vertelt in onderstaande video hoe je aan de hand van deze vijf condities een samenwerking kan starten of versterken.  

In gesprek over samenwerken bij inclusieve mantelzorgondersteuning  

Waar begin je als je samen wil werken aan inclusieve mantelzorgondersteuning? Moet je meer aanbod ontwikkelen voor nog meer groepen mantelzorgers? Maar waar eindigt het dan; je kunt immer niet blijven verbijzonderen? Als je uitgaat van het kruispuntdenken, kun je het ook anders aanpakken. In onderstaande video gaan Roos Scherpenzeel (deskundige informele zorg bij Movisie) en Ilse de Bruijn (adviseur bij Common Eye) in gesprek over hoe je de vijf samenwerkingscondities van Kaats en Opheij toepast bij het samen werken aan inclusieve mantelzorgondersteuning. Eén geruststelling: je hoeft niet altijd alles met z’n allen te doen.  

Meer kennis en tips over samenwerken bij inclusieve mantelzorgondersteuning in onderstaande video.

Naar de overzichtspagina