Zorgzame straten: wat leren praktijkvoorbeelden ons over burenhulp?

Voorbeelden uit Rotterdam, Rijswijk en Amsterdam

In deze publicatie presenteren we resultaten van een kleinschalig verdiepend onderzoek naar burenhulp. Wat doen buren voor elkaar, hoe doen ze dat en wat maakt dat ze volhouden? Met andere woorden; hoe ontstaat en organiseer je een zorgzame straat?

Burenhulp is een belangrijk aspect van informele zorg. Uit onderzoek blijkt dat zes procent van de mensen die mantelzorg verlenen dat voor een buur doet. Buren geven emotionele steun en begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een lift naar het ziekenhuis. Vergeleken met vrienden geven ze zelfs vaker huishoudelijke hulp en verpleegkundige hulp, zoals hulp met het innemen van medicijnen. Aangezien veel buren zichzelf niet als mantelzorger zien, is waarschijnlijk lang niet alle hulp aan oudere, zieke en andere kwetsbare buren in beeld. Daardoor blijft een deel van de informele zorg door buren onderbelicht.

Hoe ontstaat en organiseer je een zorgzame straat? Movisie zocht het uit in Rotterdam en Rijswijk, bij in totaal zes Lief & Leedstraten in die steden. De Lief & Leedstraat is een landelijk concept dat ontwikkeld is in Rotterdam. Het stelt buren in staat om meer voor elkaar te doen met ondersteuning van de lokale welzijnsorganisatie en een klein budget. Daarnaast gingen we in gesprek met een burennetwerk van Turks-Nederlandse vrouwen in Amsterdam-West. Deze vrouwen geven hulp vanuit de normen van hun geloofsgemeenschap, aan buren uit hun netwerk en aan andere buren. Zij gebruiken een historische, manier om aan te geven dat je hulp nodig hebt: zeg het met bloemen! 

Wat kun je als beleidsmaker doen om zorgzame straten te faciliteren? En met wie kun je daarvoor samenwerken? Deze informatie pdf bevat praktische tips en tricks.

Download de volledige publicatie