Beleid maken rond seksualiteit en seksueel misbruik

Van incident tot fundament

31 mei 2016

Is uw instelling de veilige plek die u uw bewoners toewenst? Wilt u aan de slag met degelijk beleid rondom bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik? Van incident tot fundament biedt bruikbaar advies voor u als beleidsmedewerker in de gehandicapten- en ggz-sector.

Wat levert Van incident tot fundament op?

Het driedelig beleidsinstrument biedt direct toepasbare antwoorden en handvatten speciaal voor zorginstellingen die aan de slag willen met goed beleid op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik. Het is bedoeld voor managers, beleidsmedewerkers en andere bij beleid betrokkenen in de ggz en de gehandicaptenzorg.

Van incident tot fundament is geschreven vanuit jarenlange ervaring en in samenwerking met zes instellingen uit de gehandicaptensector en ggz.

Hoe werkt Van incident tot fundament?

Het beleidsinstrument bevat drie delen:

  1. Samenhangend beleid. Met dit instrument ontwikkelt u beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Het instrument biedt handreikingen om dit beleid direct te integreren in uw organisatie.
  2. Risicofactoren. Het tweede instrument is gericht op het voorkomen van seksueel misbruik en andere ongewenste omgangsvormen. U brengt mogelijke risicofactoren in kaart. Hiermee bepaalt u prioriteiten en stelt een plan van aanpak op om deze risicofactoren te verminderen.
  3. Aanpak van vermoedens en meldingen. Dit deel bevat een voorbeeld meldprotocol, voorbeelddraaiboeken. U vindt er de taken en functies van de verschillende geledingen en aanwijzingen hoe om te gaan met alle betrokkenen bij een zaak.

Lees meer in de publicatie Van incident tot fundament.

Ontwikkelaar

Movisie