Gebruikerspanel voor sociaal kwetsbaren

Meetellen in Utrecht

5 november 2015

Hoe ondersteun je als gemeente mensen die psychische problemen, schulden, verslaving of een achtergrond als dak- of thuisloze hebben? Om die vraag te beantwoorden is in 2012 het onderzoeksproject 'Meetellen in Utrecht' gestart. Sommige mensen kunnen wel wat hulp gebruiken om opnieuw grip te krijgen op hun leven, maar hoe weet je wie wat nodig heeft?

Hoe werkt het project?

Leden van de doelgroep hebben zich aangemeld als panellid en vullen een paar keer per jaar enquêtes in. Deelnemers geven zelf aan hoe zij mee willen doen aan het panel. Ze kunnen per post, digitaal of in een persoonlijk gesprek hun mening geven. Eerder gehouden enquêtes gingen over participatie, sociale relaties en betrokkenheid, en eenzaamheid.

Eind 2014 heeft Meetellen in Utrecht een kwalitatief onderzoek gedaan met het panel waarbij groepsgesprekken en interviews gehouden zijn. Onderwerp van dit onderzoek was 'werk en vrijwilligerswerk'. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2015 gepubliceerd en zijn te vinden op de website.

In 2015 is de doelgroep van het project uitgebreid en kunnen alle mensen in Utrecht die structureel wat extra ondersteuning nodig hebben meedoen met de onderzoeken. Panelleden kunnen ook deelnemen aan bijeenkomsten, om in kleine groepen te bespreken welk effect het Utrechtse beleid heeft en welke wensen er leven.

Wie kan meedoen?

Het panel ‘Meetellen in Utrecht’ is bedoeld voor mensen die een steun in de rug nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Zij hebben (vaak) problemen op meerdere levensgebieden. Denk hierbij aan psychische problemen, verslaving, financiële moeilijkheden en/of een verleden van dak- of thuisloosheid. Ook mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen zich aanmelden als lid. Panelleden moeten ouder zijn dan 18 en wonen in de gemeente Utrecht.

Wat levert Meetellen in Utrecht op?

Deelnemers krijgen op deze manier een stem, omdat ze de gemeente kunnen vertellen wat zij verstaan onder goede ondersteuning. Ook krijgt de gemeente meer zicht op de maatschappelijk situatie van deze groep.

Vanuit het project wordt een groep van zes tot acht panelmedewerkers begeleid. Deze panelmedewerkers zijn zelf afkomstig uit de doelgroep en kennen zodoende de achtergrond van de panelleden. De panelmedewerkers worden getraind om verschillende taken in het onderzoek te vervullen, zoals het geven van voorlichting, het werven van panelleden en het afnemen van interviews. Ook adviseren zij over de vragenlijsten die panelleden ontvangen.

Het project heeft in 2017 de Toegankelijkheidsprijs van de Gemeente Utrecht gewonnen.

Meetellen in Utrecht is een initiatief van?

Gemeente Utrecht Volksgezondheid en WIJ3.0, locatie De Stadsbrug 

Hoe wordt dit project gefinancierd?

Het project wordt betaald door de Gemeente Utrecht.

Website