Geweld is niet gewoon; Ken uw recht - Zoek hulp

praktijkvoorbeeld - 22 maart 2010

Geweld is niet gewoon. Ken uw recht - Zoek hulp! is een voorlichtingspakket om informatie te geven en in gesprek te gaan over gendergerelateerd geweld met vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden.

Inhoud

Het voorlichtingspakket Geweld is niet gewoon biedt informatie over huiselijk geweld, seksuele intimidatie, gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld en discriminatie van homoseksuelen. Het pakket bestaat uit een handboek voor voorlichters en organiserende instanties; een dvd met korte non-verbale filmpjes over deze thema’s en een informatiefolder Geweld is niet gewoon in zeven talen. De filmpjes en folder informeren over de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld, wet- en regelgeving en hulpmogelijkheden voor de doelgroep. Het handboek biedt voorlichters uit de doelgroep en professionals werkzaam bij hulpverleningsinstanties, handvatten om voorlichtingen te organiseren en in goede banen te leiden.

Doel

Het informeren van vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden over gendergerelateerd geweld, zodat meer slachtoffers (binnen deze doelgroep) hulp gaan zoeken.

Doelgroep

De doelgroep van Geweld is niet gewoon bestaat uit vluchtelingen (buiten de opvang), asielzoekers in asielzoekerscentra en mensen zonder wettig verblijf.

Bekijken?

Het handboek en de brochures zijn gratis te downloaden:

Brochures (pdf):

Handboek (pdf)
Lees ook een artikel over Geweld is niet gewoon.

Uitvoerende organisaties

In 2010 is de eerste versie van dit handboek tot stand gekomen op initiatief van Pharos en Movisie. Dit gebeurde in samenwerking met sleutelfiguren en vluchtelingenzelforganisaties en met financiële bijdrage van het COA en het Skanfonds. De herziene versie is gefinancierd door het Skanfonds en de Stichting Bevordering van Volkskracht.

Land

Nederland

Contact