Inspraak van uitkeringsgerechtigden verbetert hulpverlening

De Dialoog van Leeuwarden

15 januari 2016

De Dialoog van Leeuwarden gebruikt ervaringen van uitkeringsgerechtigden om de hulp- en dienstverlening te verbeteren. Consulenten Werk en Inkomen, cliënten en hulpverleners horen van elkaar hoe beleid kan uitwerken.

Wat levert inspraak van uitkeringsgerechtigden op?

Het doel van De Dialoog is de dienstverlening van de uitkeringsinstanties te verbeteren met ervaringen van werklozen en arbeidsongeschikten. Samen zoeken cliënten en professionals oplossingen voor situaties die niet goed gaan. De leefwereld van de cliënt is op die manier directe input voor de systeemwereld van de professional.

Wat is de Dialoog?

De Dialoog is opgezet vanuit de idee dat een cliënt die zich begrepen en gerespecteerd voelt, een actievere houding aanneemt. De cliënt ervaart meer regie en voelt zich serieus genomen. Dit leidt tot meer verantwoordelijkheidsgevoel. De manier waarop de professional je behandelt is bepalend voor het gevoel van de cliënt, net als de toonzetting van het gesprek en de mate van betrokkenheid van de medewerker.

Soortgelijk voorbeeld

Kijk voor een soortgelijk praktijkvoorbeeld in Noord-Brabant bij Koepel verenigt krachten voor uitkeringsgerechtigden en minima.

Uitvoerende organisaties

De Dialoog in Friesland is een initiatief van de gemeente Leeuwarden, de sociale wijkteams in Leeuwarden en het inmiddels opgeheven Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU).