Je eigen herstel realiseren met Illness Management and Recovery (IMR)

Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

20 december 2015

In een korte training ontdekken en leren mensen met ernstige psychische aandoeningen hun persoonlijke doelen die bijdragen aan hun herstel. De training helpt deelnemers met kennis en vaardigheden om ervaren belemmeringen in hun sociaal en maatschappelijke functioneren uit de weg te ruimen.

Wat levert het op?

Illness Management and Recovery (IMR) is een methode die patiënten met langdurende psychiatrische symptomen leert om persoonlijke strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun psychiatrische klachten kunnen beheersen en hun dagelijkse leven oppakken. Dat gebeurt met behulp van professionele en ervaringsdeskundige trainers. Onderzoek laat zien dat IMR een bijdrage levert aan het managen van de ziekte en persoonlijk herstel, dat het aantal ziekenhuisopnames daalt en het medicijngebruik verbetert.

Wat houdt de IMR-training in?

IMR is een herstel-georiënteerde training die zowel groepsgewijs als individueel uitgevoerd wordt. Groepen worden begeleid door een tweetal trainers, meestal een ervaringsdeskundige met een verpleegkundige. Het programma helpt cliënten bij het ontdekken van hun eigen kracht en mogelijkheden om hun eigen:

  • hersteldoelen te bereiken
  • ziekte te managen
  • geïnformeerde keuzes te maken over hun behandeling

Het programma werkt met elf werkboeken met de thema’s: werken aan hersteldoelen; kennis over psychiatrische ziekten; stress kwetsbaarheidsmodel; sociale steun; bewust omgaan met medicatie; omgaan met verslaving; voorkomen van terugval; omgaan met stress; omgaan met problemen en symptomen; zorg managen en gezond leven. In het eerste werkboek formuleert de cliënt een persoonlijke hersteldoel. In de volgende werkboeken wordt inzicht verworven in de ziekte en leert men psychiatrische klachten hanteren. De cliënt werkt zo naar zijn persoonlijke hersteldoel.

De IMR-trainingen worden in Nederland binnen klinische en poliklinische settingen aangeboden. FACT-teams bieden de training aan mensen die thuis wonen.

Meer weten?

Het Trimbos-instituut heeft IMR erkend als goed onderbouwde interventie. In hun beschrijving lees je meer informatie over de werkwijze en de onderbouwing van de methode.

Trainingen aan hulpverleners worden aangeboden door Hogeschool Saxion. Cliënten kunnen terecht bij verschillende GGZ-instellingen.