De mantelzorger tijdelijk ontlast door vrijwillige ondersteuning thuis

Handjehelpen, regio Utrecht

Handjehelpen biedt met de inzet van vrijwilligers en stagiaires hulp in de thuissituatie aan kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking en hun mantelzorger. Het kan gaan om vrijetijdsbesteding, klusjes in en om huis of administratieve ondersteuning. Bij kinderen gaat het vaak om een speelmaatje. De mantelzorger kan weg als de vrijwilliger in huis komt (respijtzorg).

Handjehelpen koppelt hulpvrager en vrijwilliger

Als er een hulpvraag bij Handjehelpen binnenkomt, maakt een medewerker een afspraak met de hulpvrager voor een intake. Ook bezoekt Handjehelpen de vrijwilliger thuis voor een gesprek over deze aanvraag. Dan worden de hulpvrager en de vrijwilliger aan elkaar voorgesteld. In een eerste gesprek kijken zij of er een klik is. Bij een ingewikkelder gesprek, zoals met iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of dementie, gaat de regiocoördinator mee. Als het tot een match leidt, wordt dit nieuwe koppel de eerste maand goed in de gaten gehouden. De meeste koppels spreken eens in de week af. Vaak duurt een koppeling tussen de een en drie jaar. In 2015 werd door meer dan 1.500 vrijwilligers en stagiaires 122.000 uur hulp geboden.

Training en begeleiding vrijwilligers

Bij Handjehelpen werken regiocoördinatoren die zorgen voor intake en koppeling van hulpvragers aan vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een basistraining en een extra training als ze voor mensen met dementie of NAH gaan werken. Ze worden gecoacht door de regiocoördinator. Per jaar zijn er zo’n tien thema-avonden voor vrijwilligers en voor hen die werken voor mensen met NAH of dementie zijn er intervisiegroepen. Vrijwilligers worden geworven via de plaatselijke krant, de website of folders.
Ook heeft Handjehelpen een eigen stagebureau voor mbo- en hbo-stagiaires. Stagiaires krijgen een vaste begeleider en hebben intervisie in een groep met andere stagiaires.

Kosten en vergoedingen

Meer dan 70 procent wordt betaald vanuit de Wmo van de 16 gemeenten waar Handjehelpen actief is. De overige 30 procent is projectgeld van de gemeenten, bijvoorbeeld voor een project rond logeeropvang. In dat project gaat de hulpvrager na een wenperiode logeren bij de vrijwilliger.

Website

www.handjehelpen.nl