Marokkaanse vertrouwenspersoon overbrugt kloof naar hulp

Tussen In

16 januari 2016

Marokkaanse vertrouwenspersonen zijn een brug naar hulp voor Marokkaanse gezinnen met diverse soorten problemen. De gezinnen krijgen vertrouwen in hulpverleners.

Wat levert het inzetten van Marokkaanse vertrouwenspersonen op?

Voor Marokkaanse gezinnen, die bijvoorbeeld moeite hebben met het opvoeden van kinderen, zorgt Tussen In voor een vertrouwenspersoon uit de eigen gemeenschap. Het gezin ziet de vertrouwenspersoon als minder bedreigend, omdat hij uit de eigen culturele kring komt. De vertrouwenspersoon ondersteunt het gezin en raadt het gezin hulpverlening aan. De gezinnen zien dat ze met hulp de opvoedproblemen kunnen aanpakken en dat het de situatie thuis kan verbeteren. De gezinnen krijgen hierdoor vertrouwen in hulpverleners en hulpinstanties. Natuurlijk is de aanpak er ook voor andere problemen zoals woonproblemen, schulden of psychische problemen.

Hoe werkt Tussen in?

Tussen In traint vrouwen en mannen uit de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht als vertrouwenspersoon. Bureau Jeugdzorg Utrecht, die problemen bij Marokkaanse gezinnen signaleert, zoekt contact met de vertrouwenspersonen van Tussen In.

De vertrouwenspersoon is goed op de hoogte van allerlei hulp en hulpinstanties, en weet dus heel specifiek relaties te leggen met hulpverleners. Afhankelijk van het soort problemen zet de vertrouwenspersoon een kort of lang traject in. In geval van nood brengt de vertrouwenspersoon binnen twee dagen hulp op gang. En mocht het contact tussen hulpverlening en hulpvrager vastlopen, dan kan de vertrouwenspersoon bemiddelen.

Wat zijn de succesfactoren?

Al-Amal, uitvoerende organisatie van de methode Tussen In, werkt met vrouwelijke en mannelijke vertrouwenspersonen, afhankelijk van de problemen. Al-Amal heeft als vrijwilligersorganisatie groot vertrouwen opgebouwd binnen de Marokkaanse gemeenschap. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke rol die in dienst staat van het gezin. Vanuit dit vertrouwen accepteren de Marokkaanse gezinnen de bemiddeling.

Met wie wordt samengewerkt?

Al Amal werkt, waar nodig, samen met de politie, jeugdzorg, GG&GD, welzijnsinstellingen in de wijk en andere partners op het gebied van veiligheid en hulpverlening.

Tussen In is verbonden aan het programma Aanpak multiprobleemgezinnen.

Iets voor u?

Heeft u een goed lopende Marokkaanse of andere culturele vrijwilligersorganisatie, en zoekt u mogelijkheden om probleemgezinnen te helpen, dan is de methode Tussen In iets voor uw gemeente. Al Amal adviseert u graag over de opzet en aanpak met vertrouwenspersonen.

Download de beschrijving van het project

Download methodiek multiprobleemgezinnen met migrantenachtergrond

Lees verder op www.al-amal.nl