Naschoolse opvang en logeeropvang geeft ouders adempauze

Logeerhuis De Boeg in Wijk bij Duurstede

De Boeg is een bijna-thuis-voorziening voor kinderen in de gemeente Wijk bij Duurstede. De Boeg is voor kinderen en jongeren die thuis wonen en dagelijks zorg nodig hebben. Kinderen en jongeren komen na school of in het weekend logeren zodat iedereen van het gezin zich met regelmaat kan opladen.

Wat is De Boeg?

De Boeg is een huis voor dagopvang en logeeropvang. De opvang vindt plaats in een gewoon huis midden in een wijk. Het woonhuis is verbouwd en ziet er niet uit als een instelling. Kinderen en jongeren komen door de week na school, of komen logeren in het weekend of in de vakantie. Overdag kunnen er twaalf kinderen terecht bij De Boeg. In de weekenden en vakanties kunnen maximaal vijf kinderen blijven logeren.

De Boeg draait op professionals en vrijwilligers. Er is altijd één professional aanwezig. In principe geldt begeleiding van één begeleider op vier kinderen. Sommige vrijwilligers komen voor specifieke activiteiten met de kinderen.

Visie

De Boeg valt onder De Wijkse Loods. Bij De Wijkse Loods gaat men uit van de behoeften van de ‘deelnemer’. Eigen verantwoordelijkheid en eigen regie zijn leidend. De professionele hulp is hieraan ondersteunend. Er wordt bewust gesproken over ‘deelnemer’ in plaats van cliënt of zorgvrager. Mogelijkheden en niet de onmogelijkheden van de deelnemer staan voorop.

Bij De Boeg wordt niet gewerkt met activiteitenbudgetten. Begeleiders zoeken naar die dingen die passen bij het kind, en die bereikbaar zijn. Zo kan een logee bijvoorbeeld willen wandelen in het bos met een hond. Of samen naar de film gaan, of de sportclub bezoeken.

Wat is het resultaat?

Een vaste structuur voor een gezin waarin een kind of jongere opgroeit die elke dag intensief zorg nodig heeft, is een voorwaarde om de zorg intensieve thuissituatie verantwoord en mogelijk te houden. Naschoolse opvang in de eigen stad is voor de kinderen en het gezin een laagdrempelige en nuttige aanvulling op de weekstructuur. Zo kunnen ouders de zorg even loslaten en het geeft ruimte om aandacht te hebben voor andere kinderen (‘brussen’) in het gezin.

Aansluiten bij wat werkt

Respijtzorg werkt beter als er een thuisgevoel wordt gecreëerd en er rekening wordt gehouden met de leef- en zorgritme en leefstijl. Hoe doet De Boeg dit?

De Boeg presenteert zich als een ‘Bijna-thuis-voorziening’. Dit is ook wat Henk van Ravenhorst, oprichter en eigenaar benadrukt: ‘thuisgevoel zit in de stenen en in de inrichting, en vandaaruit vertrek je’. Een thuisgevoel creëren zit al in de uitstraling en in de plek die is gekozen: een gewoon huis in een gewone straat. De inrichting is weloverwogen; er is niets ingekocht wat doet denken aan een instelling. Bedden, stoelen en alle andere dingen zijn van de kringloop of gekregen. Dit bevestigd het thuisgevoel. De inrichting is huiselijk en ook veilig. Een leuke spiegel hangt bijvoorbeeld niet in de slaapkamer, omdat dit in onveilige situaties tot gevaar kan leiden.

Leef- en zorgritme

Een thuisgevoel creëren zit ook in de houding van de aanwezige hulpverleners en vrijwilligers. Samen met de kinderen worden dingen gedaan, die ze thuis ook zo doen. Zo wordt eten samen gekocht en klaargemaakt. Gevraagd wordt wat er gekookt gaat worden. Bij het boodschappen doen kan bij mooi weer een ijsje worden gehaald. Of samen wordt besloten een frietje te halen, in plaats van te koken. Alles wat thuis kan, kan ook in De Boeg: kinderen kunnen ook tijdens het verblijf naar vriendjes of de sportclub. Is een kind gewend iets zelf te doen, dan gebeurt dit ook in De Boeg.

Aansluiten bij de leefstijl

Bij De Boeg sluiten begeleiders zo veel mogelijk aan bij wat de kinderen willen of gewoonlijk doen. De kinderen komen uit Wijk bij Duurstede, hoeven niet ver te reizen en kunnen naar hun eigen club of sport. Met de sportschool is afgesproken dat een kind met begeleiding kan binnenlopen als hij dat wil. En begeleiders en vrijwilligers gaan mee naar voetbal, of naar kickboksen. Voor de pubergroep wordt nu contact gelegd met een supermarkt, om af te spreken dat de jongere daar kan komen vakken vullen. Bijna iedere jongere heeft een bijbaantje. Dit wil De Boeg ook mogelijk maken voor de jongeren die De Boeg bezoeken.

Meer weten? Kijk op www.dewijkseloods.nl/de-boeg/ of neem contact op met Henk van Ravenhorst, oprichter en eigenaar: 06 53691682