Netwerk Dien je Stad

Netwerk Dien je Stad is een lokaal vrijwilligersnetwerk dat bestaat uit ruim 1000 jongeren die zich inzetten voor mensen in hun eigen omgeving. Dien je Stad is de winnaar van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 in de categorie Lokale vrijwilligersprojecten.

Wat is Netwerk Dien je Stad?

Jongeren die zich hebben aangesloten bij het netwerk helpen buurtbewoners op allerlei manieren. Ze helpen andere kwetsbare jongeren, geven huiswerkbegeleiding bij allochtone kinderen aan huis, bezoeken dak- en thuislozen, knappen tuinen op, doen klusjes of ruimen een verwaarloosde woning op. Liefst niet één keer, maar structureel.

Wat levert het op?

Ruim 1000 jongeren verrichten jaarlijks zo’n 1.700 activiteiten.

Hoe werkt Netwerk Dien je Stad?

Het netwerk heeft als doel om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Jongeren geven het samenleven in Ede vorm. Edese jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen om zich heen. De jongeren zetten zich actief in voor de medemens. Verschillende doelgroepen zijn met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen. Scholen, maatschappelijke organisaties, kerken en andere betrokkenen inspireren, stimuleren, onderwijzen en leren jongeren om zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Het dienen van de stad is een vanzelfsprekendheid. De vrijwillige inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert inwoners van Ede in het samenleven en de inzet voor elkaar. Onderlinge hulp is vanzelfsprekend, het bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk van mensen in Ede. Jongeren ondernemen nieuwe initiatieven die bijdragen aan het samenleven en bevorderen de sociale cohesie en de onderlinge betrokkenheid.

Aanmelden van hulpvragen verloopt via het Meldpunt Vrijwillige Hulp

Naast het verrichten van hulp organiseert het netwerk elk jaar een ontmoetingsfeest waarbij honderden hulpontvangers, vrijwilligers en anderen bij elkaar komen om samen te eten, elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te worden om samen te leven.

Met wie wordt samengewerkt?

Woningcorporatie Woonstede, Stichting Philadelphia Zorg, Christelijke Hogeschool Ede, Rabobank Vallei en Rijn, scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, de gemeente Ede, partners, politieke partijen, buurthuizen, de Rotary

Wat zijn de succesfactoren?

  1. Groot omringend netwerk
  2. Samenwerkingspartners
  3. Jongeren zijn drager van het initiatief
  4. Slaagt erin jongeren te motiveren in hun eigen, directe omgeving aan de slag te gaan.
  5. Investering in onderlinge ontmoeting, waardoor er binding met en door de vrijwilligers ontstaat

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een succesvolle inzet van jongeren als vrijwilliger, is dit wellicht iets voor u.

Website

Uitvoerende organisaties

Stichting TijdVoorActie
T 06-25494056
E dienjestad@tijdvooractie.nl
www.dienjestad.nl

Plaats

Ede

Provincie

Gelderland

Contact

Eelke Dekens
T 06 - 25494056
E eelkedekens@dienjestad.nl
www.dienjestad.nl