Ondersteuning kwetsbare bewoners en hun mantelzorgers via buurtverzorgsters

Buurtverzorgsters van SIPI, Amsterdam

2 maart 2016

Bij Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) in Amsterdam werken Buurtverzorgsters: buurtbewoners die op vrijwillige basis praktische ondersteuning bieden in het dagelijks leven bij kwetsbare bewoners en hun mantelzorgers thuis. Alle Buurtverzorgsters hebben een opleiding van SIPI met succes afgerond.

Buurtverzorgsters SIPI bieden praktische ondersteuning

Taken van de buurtverzorgsters zijn onder andere:

 • informele ondersteuning in het dagelijks leven, bijvoorbeeld helpen met boodschappen, maaltijden klaarzetten, koffie drinken, wandelen, mee naar de markt, mee naar afspraak in het ziekenhuis, kapper, etc.;
 • ondersteunen en assisteren bij activiteiten (denk aan meegaan naar activiteit) of (wekelijkse) begeleiding naar afspraken bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut;
 • (vroeg-)signalering van de gezondheidstoestand van de cliënten. Voor- of achteruitgang van cliënten (worden ze vergeetachtig, zijn er producten over de datum, is er sprake van gewichtsverlies of -toename bij bewoners, etc.);
 • (vroeg)signalering van zaken in en om het huis (bijvoorbeeld zijn er steunbeugels bij douche en wc nodig? Is het huis rommelig of onhygiënisch? Is er veel ongeopende post?);
 • doorgeven van deze signalen aan de juiste persoon (familie, huisarts, wijkverpleging of maatschappelijk werk inschakelen);
 • ondersteunen van mantelzorgers;
 • voorlichting rondom zorg- en welzijnsthema’s aan de cliënt, mantelzorger of andere familieleden.

Aanvulling op de formele zorg

De Buurtverzorgsters worden gekoppeld aan een aantal kwetsbare bewoners, waar ze wekelijks informele ondersteuning bieden. Deze kwetsbare bewoners worden bij de Buurtverzorgsters aangemeld door wijkzorgprofessionals. De taken van de Buurtverzorgsters zijn een aanvulling op de formele zorg, zij zijn in de buurt de oren en ogen van beroepskrachten uit zorg en welzijn. Het gaat om een waardevolle aanvulling op professionele inzet, maar geen vervanging.

Structurele ontlasting voor mantelzorger

Kwetsbare bewoners kunnen zijn:

 • (alleenstaande) ouderen;
 • mensen met een chronische ziekte;
 • mensen met een (lichamelijke of psychische) beperking;
 • mantelzorgers.

Door de wekelijkse hulp kan een mantelzorger structureel ontlast worden (respijtzorg). Daarnaast kan een Buurtverzorgster goed in de gaten houden hoe het met iemands gezondheid gaat en indien nodig tijdelijk signaleren en de familie informeren.

Website

www.s-ipi.nl

Contactpersoon

José van Kooten-Nagelmaeker