Roze Loper

De Roze Loper bevordert binnen zorginstellingen en welzijnsorganisaties sociale acceptatie van seksuele diversiteit en aandacht voor eventuele problematiek van oudere LHBT’s. De aanpak bestaat onder meer uit een Roze Loper scan.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Roze-Loper.pdf 1.86 MB

LHBT-ouderen in een zorginstelling met een Roze Loper ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Diversiteit is beter zichtbaar. Follow-up activiteiten zijn belangrijk om aandacht voor het onderwerp vast te blijven houden.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders (LHBT) van 50 jaar en ouder die gebruik maken van zorg en zich in hun seksuele identiteit of genderdiversiteit niet geaccepteerd voelen.

Doel

LHBT-vriendelijkheid in zorginstellingen is vergroot.

Aanpak

De aanpak bestaat uit een Roze Loper scan® en follow-up scans, een plan van aanpak van de zorgorganisatie, een Toolkit met verschillende instrumenten waaronder een training voor professionals en ondersteuning en advies door Roze 50+ ambassadeurs.

Uitvoerende organisaties

Op dit moment zijn er in Nederland 105 gecertificeerde organisaties en vijf aspirant organisaties. Gecertificeerd zijn 100 verzorgings- of verpleeghuizen (zorgorganisaties) voor ouderen, twee organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, een thuiszorgorganisatie, een ziekenhuis en een welzijnsorganisatie. De organisaties met een Roze Loper zijn redelijk goed verspreid over het hele land. In Limburg is maar één instelling met een certificaat. Over het algemeen zijn het grotere organisaties met meerdere vestigingen.

De Roze Loper wordt uitgevoerd door Roze 50+. Dit is een samenwerkingsverband van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en COC Nederland. Tot 2015 maakten ook Movisie en Vilans van dit verband deel uit met de naam Consortium Roze 50+. Kwaliteitsinstituut Kiwa is de eigenaar van de Roze Loper scan en voert de audits uit.

Ontwikkelaar
Roze 50+
Manon Linschoten, Margo Niestadt
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
info@Roze50plus.nl   
mlinschoten@coc.nl
020 623 45 96 / 06 10 72 83 34

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat kennisverwerving en bewustwording over seksuele diversiteit en uitwisseling over leefstijl en specifieke problematiek belangrijk zijn voor het creëren van een LHBT-vriendelijk klimaat. Uit onderzoek komt het volgende naar voren.

 • Zorginstellingen met een Roze Loper constateren een toename van LHBT-bewoners en bezoekers. Met LHBT-vriendelijk beleid wordt voldaan aan de behoefte aan erkenning en zichtbaarheid van LHBT-ouderen.
 • Binnen niet-gecertificeerde organisaties zijn roze ouderen niet zichtbaar en is het risico op intolerantie en discriminatie groot.
 • LHBT-ouderen (bewoners) in een zorginstelling met een Roze Loper ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Diversiteit is beter zichtbaar.
 • Ook niet-LHBT-ouderen (bewoners) ervaren een tolerant klimaat dat geen ruimte biedt voor pesten of homodiscriminatie.
 • De criteria van de Roze Loper waren oorspronkelijk te veel op beleid gericht. Het werd daardoor ervaren als ‘papieren tijger’. De criteria zijn inmiddels aangepast en meer op het primaire proces gericht.
 • Uit de procesevaluatie komt naar voren dat niet-LHBT-ouderen meer behoefte hebben aan kennis over homoseksualiteit. LHBT-ouderen vinden ook dat niet-LHBT-ouderen meer kennis zouden moeten hebben over homoseksualiteit. Hier ligt een kans voor aanpassing  van de inhoud van de Roze Loper.
 • De integrale aanpak van de Roze Loper blijkt een belangrijke succesfactor.
 • Uit de procesevaluatie komt naar voren dat de hercertificeringsaudit en follow-up activiteiten belangrijk zijn om aandacht te houden voor het onderwerp.

Samenvatting werkzame elementen

De volgende werkzame elementen realiseren de doelen van de interventie Roze Loper.

 • De Roze Loper scan met opvolgingsscans maakt zichtbaar op welke onderdelen een organisatie het Plan van Aanpak moet richten. De Roze Loper scan is een belangrijke stimulator en is zichtbaar voor de buitenwereld.
 • Een uitgebreide Toolkit met praktische materialen die toegepast kunnen worden om een veilig klimaat voor seksuele diversiteit te creëren.
 • Ondersteunend advies en coaching van Roze 50+ambassadeurs van buiten de instelling.
 • Vergroting van kennis en bewustwording van management, personeel en bewoners, waardoor de houding verandert.
 • Het trainen van vaardigheden van professionals, waardoor handelingsverlegenheid vermindert.
 • Betrekken van de cliëntenraad zorgt voor verbreding van het draagvlak.
 • De instelling/organisatie is hoofduitvoerder. Een werkgroep waarin management, professionals en eventueel bewoners van de instelling zitten, bepaalt de aanpak en bewaakt de voortgang.
 • Het is een maatwerkaanpak. Door de Roze Loper scan kan bepaald worden in welke fase van acceptatie van seksuele diversiteit een organisatie zich bevindt en op welke onderdelen vooruitgang mogelijk is. Op basis daarvan kan een gerichte aanpak geformuleerd worden die past bij de wensen en cultuur van de instelling.
 • Mogelijkheden bieden voor ontmoeting tussen LHBT-ouderen waardoor zij zich vrij voelen open te zijn over hun seksuele/genderdiversiteit.