'Samen op Verhaal' met ervaringsdeskundigen

Herstelondersteunende cursus

25 augustus 2016

'Samen op Verhaal; verhalen uit je leven' is een cursus voor mensen met psychische problemen die hun herstel verhalen met elkaar delen

Herstelondersteunende cursus

De herstelondersteunende cursus 'Samen op Verhaal' biedt (kwetsbare) deelnemers een veilige plek om het eigen verhaal te gaan ont-dekken en (precies zoveel als men zelf wil) met de medecursisten te delen. Het onderlinge contact, de bevestiging en de groeiende betrokkenheid bij elkaar werken helend.
"Misschien is het nodig allereerst uit je zogenaamde onverschilligheid te stappen over een verleden dat je liever zou vergeten. Juist de mooie -soms vergeten- herinneringen diep je daaruit op. Die zijn belangrijk genoeg om er verhalen van te maken. De bijeenkomsten worden begeleid door twee ervaringsdeskundigen die tevens zelf meedoen met de opdrachten".

Zelfhulp en lotgenotencontact ondersteunt het herstelproces

Deelnemers worden zich ervan bewust dat zij elkaar kunnen vertrouwen en steunen. Men ervaart aan den lijve de kracht die men, naast en door kwetsbaarheden, ook bezit en waarmee men elkaar en zichzelf verder helpen kan in het herstelproces.
De bijeenkomsten worden begeleid door twee ervaringsdeskundigen die tevens zelf meedoen met de opdrachten.

Hoe werkt het?

In de cursus komen de volgende thema's aan bod: luisteren; hier en nu; thuis voelen; talenten; beelden; lessen; dromen en idealen; toekomst; terugblik en eigen weg. Deelnemers luisteren respectvol naar elkaars verhalen, zo goed als men kan.
Dan geven ze in één woord aan waar het verhaal hen heeft geraakt. Die feedback is belangrijk voor de verteller. Hij mag er met zijn verhalen zijn. Hij gaat met nieuwe ogen naar zichzelf kijken. Zo krachtig werkt steun van elkaar!
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten, bij voorkeur om de week, zodat men de tijd heeft de stof te laten bezinken. In overleg met de opdrachtgever kan de cursus eventueel wat worden 'íngedikt'.

Succesfactor: vertrouwen opbouwen

"Ook al zijn we allemaal anders, we zijn ook gelijkwaardig aan elkaar. Bovendien dragen we allemaal een niet te veranderen verleden met ervaringen van verlies en verdriet met ons mee. Wat wel veranderd kan worden is onze kijk daarop. Daardoor krijgen we een (her)nieuw(d) vertrouwen in heden en (nabije) toekomst. We kunnen elkaar stimuleren zonder te hoeven vergelijken (want dàt werkt niet helend). Zo worden we gemotiveerd de eigen kleine stapjes te gaan zetten op onze weg van herstel".

Zelfstandige onderneming

Van 2012 tot 2014 werd de cursus uitgezet door HEE. Sinds 2014 is het initiatief een zelfstandige onderneming. De twee initiatiefnemers hebben tot tevredenheid samengewerkt met Lister (voorheen SBWU), Kwintes en Altrecht. Regelmatig vonden er met deze organisaties evaluatiegesprekken plaats.

Website