Ervaringsdeskundigheid

Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de Wmo en vluchtelingencentra. Het invoeren van ervaringsdeskundigheid vraagt om een nieuwe kijk op zorg en welzijn. Movisie ondersteunt daarbij met handreikingen, visieontwikkeling, kwartiermaken, benoemen van vraagstukken en competenties.

Artikelen en publicaties