Armoedebestrijding via denktank met inwoners

‘Er moet vooraf draagvlak zijn bij gemeenteraad en B en W’

Moniek Spoor is ervaringsdeskundig beleidsadviseur armoedebestrijding bij de gemeente Rhenen. Ze stelde een denktank samen van inwoners met ervaringskennis. Hoe kwam de denktank tot stand en hoe functioneert deze? En welke tips heeft Spoor voor andere gemeenten?

Gemeenten kunnen worstelen met het betrekken van inwoners met ervaringskennis bij het ontwikkelen van beleid. Wat moeten mensen kunnen en kennen om een waardevolle bijdrage te leveren, hoe waarborg je de continuïteit van hun betrokkenheid? En, om te beginnen: hoe vind je een divers samengestelde, actieve groep van betrokken inwoners met ervaringskennis?

‘Ondanks pogingen van onze ambtenaren om begrijpelijk te schrijven, lukt dat niet altijd’

‘Ik heb gewoon de deur opengezet’, zegt Moniek Spoor nuchter. Ze is ervaringsdeskundig beleidsadviseur armoedebestrijding bij de gemeente Rhenen. Voordat ze er in dienst trad, zat ze een periode in de bijstand. Ze was een tijdlang lid van de cliëntenraad de Vallei (Rhenen, Veenendaal en Renswoude). Daardoor had ze de nodige contacten met inwoners van de gemeente die in een vergelijkbare leefsituatie verkeerden.

Lees verder in online magazine MOVISIES

Tekst: Olaf Stomp
Illustratie: Geert Gerard