Ervaringsdeskundigen werken aan herstel bij Enik Recovery College

Utrechtse herstelacademie biedt educatie en ontmoeting

Bij Enik Recovery College kunnen mensen met psychische of verslavingsproblemen van ervaringsdeskundigen en met lotgenoten leren en werken aan hun eigen herstel. Mensen vergroten hun welbevinden door deelname in herstelgroepen en volgen van cursussen en trainingen.

Wat levert meedoen op?

Mensen werken samen aan herstel en leren de draad van hun leven weer op te pakken en hun leven nieuwe vorm en inhoud te geven. Met lotgenoten ervaringen uitwisselen en samen werken aan herstel leidt tot meer welbevinden en persoonlijke ontwikkeling bij deelnemers. Door samen te werken aan persoonlijke ontwikkeling ontstaan onderlinge maatschappelijke relaties en ontwikkelen deelnemers maatschappelijk relevante rollen. Actief deelnemen en van betekenis zijn voor anderen laat mensen groeien. Naast leren en ontwikkelen is er veel ruimte voor ontmoeting.

Cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen

Zonder tussenkomst van ggz-hulpverleners werken deelnemers aan hun eigen herstelproces. De verschillende cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen zijn hierop gericht. Door het delen van ervaringen kunnen bezoekers van elkaar leren, elkaar inspireren en steunen.

Daarnaast biedt Enik:

  • een sociaal trefpunt op elke werkdag
  • een sociale eettafel twee keer per week
  • een wekelijks inloopspreekuur door ervaringsdeskundigen

Waarom een herstelacademie?

Een herstelacademie in de stad of regio is een voorziening om mensen met psychische problemen op een laagdrempelige en gelijkwaardige manier te helpen. Deelname is gratis en een indicatie is niet nodig. De aanpak en opzet past in een breed gedragen visie binnen de GGZ om te werken aan herstel, en het leven met een beperking naar eigen inzicht en kunnen zinvol vorm te geven. Een herstelacademie is geen GGZ-instelling. Een herstelacademie werkt met ervaringsdeskundigen, lotgenoten en peers. Activiteiten en ander aanbod worden samen en in cocreatie ontwikkeld. Een herstelacademie is een emanciperende en empowerende manier van werken. En een herstelacademie biedt ruimte aan eigen regie en zelfredzaamheid gebaseerd op wat mensen willen en kunnen. Enik ontstond uit een samenloop van omstandigheden en na jarenlang samenwerken aan herstel binnen Lister. Een herstelacademie is een gezamenlijk initiatief.

Door ambulantisering van de GGZ wonen steeds meer mensen thuis of onder begeleiding in de wijk, en niet meer afgeschermd in instellingen. Daarnaast werken betrokken veldpartijen aan een visie waarbij zorgbehoeften leidraad zijn en niet het aanbod.  En waarbij mogelijkheden uitgangspunt zijn en niet de beperkingen die mensen met psychische aandoeningen hebben en ervaren.

Wie zijn betrokken?

Enik opende op 18 mei 2015 haar deuren op initiatief van mensen die persoonlijk ervaring hebben met psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek.  Er werken ongeveer vijftig vrijwillige ervaringsdeskundigen en twaalf betaalde krachten. Enik wordt betaald vanuit de gemeente (Wmo) en Lister (Nijmeegse GGZ-instelling) en tijdelijke innovatiegelden.

Meer weten?

Kijk op de website www.enikrecoverycollege.nl. Enik is ook te volgen via Twitter: @enik_RC.
Of bekijk de film 'Samen werken aan herstel’ over Enik op Youtube (57 minuten, juni 2015).

Meer voorbeelden van herstelondersteunend werken

Andere herstelacademies in Nederland zijn onder andere Markieza en Fameus. Daarnaast is een zelfregiecentrum een manier om mensen met psychische problemen of een verslaving op een herstelondersteunende manier te helpen. Naast Venlo, Nijmegen en Utrecht worden er steeds meer centra opgestart. Een ander uniek voorbeeld is Villa Bedreivigheid uit Doetinchem, een initiatief uit 2008 van dak- en thuislozen en mensen met een verslaving.