Sporten haalt dak- en thuislozen uit isolement

Dutch Street Cup

De Dutch Street Cup is een straatvoetbaltoernooi voor dak- en thuislozen. Door te sporten krijgen zij structuur in hun leven en sociale contacten.

Wat levert de Dutch Street Cup op?

Bij het opzetten van de Dutch Street Cup is gekeken naar wat de dak- en thuislozen nu echt nodig hebben. Door allerlei oorzaken, zoals traumatische ervaringen, hebben zij geen vertrouwen meer in de medemens en zijn ze in het dak- en thuislozencircuit terechtgekomen. Zij kunnen vaak geen contact maken met andere mensen.

Hoe kan sport daar een positieve rol in spelen?

  • Sport is erg effectief om kwetsbare mensen uit hun isolement te halen. Door met elkaar te sporten krijgen de dak- en thuislozen meer regelmaat en sociale contacten.
  • De deelnemers leren omgaan met regels en verplichtingen.
  • Het stimuleert dak- en thuislozen om gezonder te leven.
  • Sport is uitstekend voor sociale integratie. Het is een actieve vrijetijdsbesteding die structuur biedt.
  • Meedoen aan sport verbetert de eigenwaarde en het imago.

Hoe werkt de Dutch Street Cup?

Wereldwijd zijn al meerdere straatvoetbaltoernooien voor dak- en thuislozen georganiseerd. De Dutch Street Cup is de Nederlandse variant.

Per voetbalteam zijn er gemiddeld twee professionals werkzaam die zich bezighouden met het samenstellen van het team, maar vooral ook met het bij elkaar houden van het team.

De Dutch Street Cup is succesvol door de unieke samenwerking van diverse partners met één gezamenlijk doel: een vuist maken tegen de dak- en thuislozenproblematiek in Nederland. Iedere partner draagt aan het project bij door de inzet van zijn core competenties: de KNVB levert scheidsrechters en voetbalschema's, de gemeenten faciliteren de lokale teams en het Leger des Heils verzorgt de communicatie met de deelnemers. Op de website van de Dutch Street Cup ziet u een volledig overzicht van de partners.

Website

stichtinglifegoals.nl/dutch-street-cup

Looptijd

De Dutch Street Cup is gestart in 2003.

Uitvoerende organisatie

Dutch Street Cup
E info@stichtinglifegoals.nl

Contactpersoon

Judith de Keijzer
E info@dutchhomelesscup.nl

Download de good practice:

Good-practice-dutch-homeless-cup.pdf 3.71 MB

Dutch-homeless-cup.pdf 638.22 KB