Thuishuis voor eenzame ouderen

In een thuishuis wonen vijf tot zeven alleenstaande ouderen samen in één huis. De ouderen worden begeleid en ondersteund door mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zorgverleners.

Wat is een thuishuis?

Een thuishuis is een huis waar een aantal alleenstaande oudere 60-plussers samen wonen. Deze ouderen worden ondersteunt door hun mantelzorgers en door een team vrijwilligers.

Minder eenzaam en minder gebruik van zorg

Een thuishuis biedt eenzame ouderen een plek om samen te leven met andere 60-plussers. De bewoner leeft samen, is minder eenzaam, kan samen activiteiten ondernemen. De bewoner van een thuishuis doet minder aanspraak op allerlei voorzieningen als dagvoorziening en thuiszorg.

Lokale verbinding voorwaarde

Initiatiefnemer 'Thuis in welzijn' onderzoekt binnen een gemeente de haalbaarheid van het starten van een thuishuis. Als blijkt dat het opstarten zin heeft, begint de organisatie met het zoeken en werven van vrijwilligers. Als het thuishuis draait, wordt de organisatie overgedragen.
Er zijn thuishuizen in onder andere Amstelveen, Woerden, Harderwijk en Deurne.

Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerszorg samen

Het vertrekpunt is de actieve ouder, in eerste instantie ondersteunt door mantelzorgers en vrijwilligers. ls dit netwerk niet voldoende, dan komt pas de professionele zorg in beeld. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerszorg vloeien  op deze manier vanzelfsprekend in elkaar over.

Bewezen meerwaarde

Platform 31 heeft de werkwijze van het thuishuis onderzocht. Voor een groot deel ligt de winst van het Thuishuisconcept in de individuele effecten op de bewoners. Door de opzet van het Thuishuis zijn ze niet meer sociaal eenzaam. Dit positieve effect werkt door, bijvoorbeeld in een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners omdat zij een gezonder dagritme krijgen, beter eten, hun medicijnen beter gebruiken, et cetera. Maar ook in de ‘ontzorging’ van mantelzorgers. 

Website

Kijk voor actuele informatie op www.thuishuis.org

Uitvoerende organisaties

Thuis in welzijn
De Hild 9
3471 EV Kamerik
T 06 10967746
info@thuisinwelzijn.nl
www.thuisinwelzijn.nl