Het Vriendenhuis GGZ door en voor ervaringsdeskundigen

Activiteiten en opvang door en voor mensen met een psychische of sociale beperking

27 januari 2016

In het Vriendenhuis kunnen mensen met psychische of psychosociale problemen terecht. In dit door en voor opvanghuis krijgen zij begeleiding van ervaringsdeskundigen.

Wat levert het Vriendenhuis op?

Het Vriendenhuis is een laagdrempelig onderkomen met mogelijkheden om te overnachten of een maaltijd te gebruiken. Ook mensen uit de buurt zijn er welkom.
Het Vriendenhuis:

 • biedt veiligheid en ontspanning
 • is een plek voor een time-out
 • is een plek waar gasten gevoel voor eigenwaarde houden
 • veroordeelt niet, maar biedt een luisterend oor

De meeste medewerkers van het Vriendenhuis zijn mensen met ervaringen in de psychiatrie, die werkervaring op willen doen of een betekenisvolle dagbesteding zoeken, betaald of onbetaald.

Cliënten uit de ggz, die gaan werken in het Vriendenhuis, vinden er tal van mogelijkheden. Denk aan werk in de administratie, de keuken, bij de receptie of gastheer en gastvrouw zijn. Door dit werk kunnen zij naar draagkracht nieuwe rollen, uitdagingen en vaardigheden uitproberen. Natuurlijk op basis van kwaliteiten en rekening houdend met kwetsbaarheden.

Hoe werkt het Vriendenhuis?

Een Vriendenhuis is een combinatie van een zorghotel en een activiteitencentrum voor mensen met een psychische of sociale beperking. Het is een klantgerichte en klantgestuurde locatie. Mensen met een zelfde achtergrond zorgen voor de begeleiding. Dit kunnen ook mensen zijn die hun ervaring als gast in het Vriendenhuis op hun beurt gebruiken om anderen te helpen. Een cursus ondersteunt de ervaringsdeskundigen bij de begeleiding.

In het Vriendenhuis is de vraag van de individuele klanten sturend (eigen regie). De deelnemers voeren zelf de projecten en activiteiten uit. Hoe lang een gast in het Vriendenhuis blijft hangt af van zijn behoefte.

24-uurs thuisbegeleiding voor cliënten in de wijk

Voor cliënten die thuis wonen en niet naar het Vriendenhuis komen biedt Vriend in Amsterdam 24-uurs thuisbegeleiding. Deze hulp is bijzonder vraaggericht want de hulp:

 • is er op momenten dat de cliënt het nodig heeft. Ondersteuning is niet gebonden aan kantoortijden;
 • heeft een vorm waarvan de cliënt uit eigen ervaring weet dat die het beste werkt;
 • sluit aan bij de door de cliënt gestelde doelen, gewenste situaties of klussen;
 • komt van een medewerker van Vriend die het beste bij de cliënt past. Bij voorkeur een ervaringsdeskundige;
 • kent geen wachttijden. Zo nodig gaat Vriend op zoek naar bekostigingsmogelijkheden. 
   

Lees meer over het Vriendenhuis op www.vriendggz.nl

 

De Hogeschool Utrecht publiceerde in 2013 een evaluatie: