Vrijwilligers aan huis geven mantelzorger vrijaf

Handen-in-Huis

Handen-in-Huis biedt 24-uurs respijtzorg ter vervanging van de vaste mantelzorger, ook als het gaat om hulpvragers met verstandelijke of meervoudige beperkingen, psychiatrisch patiënten of dementerenden.

24-uurs respijtzorg ter vervanging van de vaste mantelzorger

Handen-in-Huis biedt 24-uurs respijtzorg ter vervanging van de vaste mantelzorger, ook als het gaat om hulpvragers met verstandelijke of meervoudige beperkingen, psychiatrisch patiënten of dementerenden. De zorg wordt geboden door vrijwilligers. Centraal in de werkwijze van Handen-in-Huis staat het denken vanuit het gemak en de gemoedsrust van de mantelzorger. De hulpvrager blijft thuis en daardoor gaat dus ook de vaste professionele zorg gewoon door.

Intake met hulpvrager en mantelzorger

Het intakegesprek vindt bij de hulpvrager thuis plaats. Mantelzorger en hulpvrager krijgen in alle rust de gang van zaken uitgelegd. De intaker (meestal van Handen-in-Huis, soms van een lokale partnerorganisatie) vormt zich een beeld van de zorgvraag en de situatie waarin de vervanger terecht komt. Er is een informatiemap waarin mantelzorger en zorgvrager alles kunnen nalezen. Ook zit daar een checklist van Mezzo in over het tijdelijk overdragen van zorg. Handen-in-Huis heeft deze aangepast met specifieke vragen die voor de vrijwilliger belangrijk zijn om te weten.

Vervolgens komt de vrijwilliger op kennismakingsbezoek bij de hulpvrager thuis. Doel is om te kijken of het klikt. Zo niet, dan kan er een andere match gemaakt worden. Op de afgesproken dag en tijd komt de vervanger vervolgens aan huis zodat de mantelzorger er tussenuit kan. Handen-in-Huis biedt respijtzorg voor minimaal drie dagen, inclusief de twee tussenliggende nachten.

Taken van de vaste mantelzorger worden overgenomen

De meeste mantelzorgers gebruiken de 24-uurszorg van Handen-in-Huis om zelf op vakantie te gaan. Handen-in-Huis sluit geen enkel ziektebeeld uit. De inzet richt zich uitsluitend op het overnemen van de taken van de vaste mantelzorger. Wanneer er professionele (thuis)zorg komt, moet deze tijdens de vervanging door blijven gaan.

Vrijwilligers

De vrijwilligers van Handen-in-Huis ontvangen een vergoeding van ongeveer 50 euro per etmaal en hun reiskosten worden vergoed. Veel vrijwilligers hebben een beroepsmatige achtergrond in verzorging of verpleging of zijn daarvoor in opleiding. Dit is echter geen vereiste.

Kosten en vergoeding

Kosten voor deze vervangende mantelzorg wordt vaak vergoed door de aanvullende verzekering. Zie ook de infographic respijtzorg.

Website

www.handeninhuis.nl

Download de infographic:

infographic-respijtzorg-movisie-2017-professionals [MOV-12197189-1.0].pdf 766.92 KB