Zinvolle daginvulling door en voor cliënten in Amsterdam

SCIP Clientgestuurde Initiatieven en Projecten

30 oktober 2016

Cliënten bepalen zelf welke dagactiviteiten ze willen en helpen elkaar daarbij. Actieve en ervaringsdeskundige mensen met een ggz-achtergrond of psychiatrische aandoening hebben zich georganiseerd in SCIP (Stichting Cliëntgestuurde Innovatie en Projecten).

Wat wil SCIP?

SCIP werkt vanuit cliëntsturing aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfsturing van cliënten van de GGZ. SCIP biedt projecten en initiatieven die voortkomen uit de vraag van cliënten.

Hoe werkt SCIP?

SCIP biedt 13 projecten gericht op ontmoeting en zinvolle bezigheden en werk (daginvulling), van eettafel tot uitgeverij. Het doel is mensen die cliënt zijn (geweest) van de GGZ te activeren en deelname aan maatschappelijke activiteiten voor hen makkelijker te maken. Met de projecten laat SCIP zien dat cliënten in staat zijn om kwalitatief goede en duurzame projecten op te zetten. En dat zij zich in die zin niet onderscheiden van andere mensen.

Verder:

  • worden mensen binnen SCIP aangesproken en behandeld als personen en niet als cliënten. Op basis van hun individuele capaciteiten nemen zij bepaalde verantwoordelijkheden op zich 
  • is het persoonlijke proces onderdeel van het resultaat. Mensen worden aangemoedigd en gestimuleerd hun eigen weg te volgen, zonder noodzakelijkerwijs concrete einddoelen te hebben, en gestimuleerd om mee te praten en te beslissen.
  • is er een grote diversiteit onder de deelnemers van SCIP op gebieden als belastbaarheid, positie binnen het proces naar herstel, en sociale vaardigheden. De samenwerking die hierdoor ontstaat tussen mensen met lichtere en zwaardere psychiatrische problemen blijkt in de praktijk bij te dragen aan het empowermentproces van alle deelnemers.
  • werkt en denkt iedereen mee naar eigen mogelijkheden en krijgt in lijn daarmee ook verantwoordelijkheden. De taak van de betaalde krachten is om dit uitgangspunt mee te bewaken en ervoor te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt.
  • staan eigen initiatief, maatwerk en oefen- en groeimogelijkheden centraal in de ondersteuning en begeleiding. Als professional voed je de cliënt door interesse te tonen en hen aan te moedigen en beschikbaar te zijn om mee te denken en zo nodig te helpen.
  • kunnen binnen SCIP cliënten doorgroeien door meer verantwoordelijkheden te krijgen als vrijwilliger en daarna als betaalde werkbegeleider.

Meer weten?

Kijk op www.scipweb.nl voor actuele informatie.
SCIP is onderdeel van De Regenboog Groep in Amsterdam, voor aansluiting van het aanbod in arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.