Actieplan: Aan de slag met armoede en schulden

Actieplan voor gemeenten, wijkteams en maatschappelijke organisaties

Dit actieplan is voor beleidsmakers van gemeenten, medewerkers van sociale wijkteams, maatschappelijke dienstverleners en vrijwilligers. Het ondersteunt bij het gezamenlijk effectief aanpakken van armoede en schulden in jouw gemeente of organisatie.

Je vindt hierin de belangrijkste principes die werken bij de aanpak van armoede en schulden. Als je dit actieplan volgt, ontdek je wat goed werkt in jullie aanpak en wat beter kan. Het levert een sterke gezamenlijke ambitie op en een concreet actieplan gebaseerd op de werkende principes waarmee je die ambitie kunt realiseren.