Cliëntondersteuning GGZ vormgeven in de praktijk

Instrumenten voor steunpunten

NIZW Sociaal Beleid (het tegenwoordige MOVISIE) en het Trimbos-instituut hebben instrumenten beschreven om GGZ-steunpunten cliëntondersteuning te helpen met het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsbeleid.

In deze handleiding staat het ontwikkelde instrumentarium overzichtelijk bij elkaar.

Download Cliëntenondersteuning GGZ