Cliëntondersteuning GGZ vormgeven in de praktijk

Instrumenten voor steunpunten

21 december 2012

NIZW Sociaal Beleid (het tegenwoordige MOVISIE) en het Trimbos-instituut hebben instrumenten beschreven om GGZ-steunpunten cliëntondersteuning te helpen met het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsbeleid.

In deze handleiding staat het ontwikkelde instrumentarium overzichtelijk bij elkaar.

Download Cliëntenondersteuning GGZ

Auteur
Meije, D.M.G.; Brink, C.; Scholte, M.
Jaar
2006
Uitgever(s)
MOVISIE, Trimbos
Type
Publicatie
Pagina's
135