Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning & Adviesraden Sociaal Domein

Staat onafhankelijke cliëntondersteuning in jouw gemeente op de agenda?

Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun hulpvraag beter te formuleren en geven advies en informatie over zorg en ondersteuning. In de wet staat dat dit altijd gratis moet zijn, voor iedereen toegankelijk is en je alle vragen moet kunnen stellen. Dat kunnen vragen zijn over zorg, inkomen, woonsituatie, onderwijs of andere onderwerpen. Onafhankelijke cliëntondersteuners staan naast inwoners en denken in hun belang mee. Hoe staat het met onafhankelijke cliëntondersteuning in jouw gemeente?

In deze handreiking staat cliëntondersteuning in de Wmo en waarom focus op cliëntondersteuning waardevol is centraal. Daarnaast lees je hoe je als adviesraad een belangrijke rol kan spelen bij het agenderen, vormgeven en daarmee versterken van onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente. 

Bekijk de handreiking

Leestips

Wil je meer weten over onafhankelijke cliëntondersteuning? Op de themapagina Cliëntondersteuning kun je veel informatie vinden. Ook kun je inspiratie opdoen hoe andere gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning hebben georganiseerd. Bekijk ook de vier handreikingen, die helpen om een beter beeld te krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuning.