Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk

Een verhelderende mini encyclopedie over veelgebruikte ‘nabije’ begrippen in het lokale sociaal domein

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Nabij sociaal werken krijgt invulling door veel partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar wat eenieder onder deze begrippen en concepten verstaat is lang niet altijd duidelijk. Met spraakverwarring als gevolg. Het lexicon werpt een helder licht op bijna 40 veelgebruikte en veelzijdige nabijheidstermen. Van ‘eenzaamheid’ en ‘preventie’ tot ‘sociaal schaduwwerk’ en ‘alledaagse attentheid’. Deze lemma’s vormen het hart van dit lexicon.

De lemma’s zijn geschreven door uiteenlopende experts, verbonden aan universiteiten, hogescholen, gemeenten en kennisinstellingen in Nederland en België. Binnen de lemma’s worden verschillende kennisbronnen over nabij sociaal werken met elkaar verbonden. Wetenschappelijke expertise, kennis uit de praktijk en het beleid en uit ervaring komen samen. De oorsprong van de begrippen wordt uitgelegd, verschillende duidingen in het beleid en de wetenschap worden kritisch besproken en de link wordt gelegd naar de dagelijkse praktijk van sociaal werkers.

De lemma’s bieden voor ‘insiders’ en ‘outsiders’ een verhelderend overzicht van de belangrijkste ‘nabije’ begrippen (‘lemma’s) in het sociaal domein. Het lexicon vormt daarmee een onmisbare gids voor iedereen die zonder misverstanden wil samenwerken in de lokale sociale praktijk.  

🎥 Kijktip | Bekijk de video van Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving over het Lexicon.

De mini-encyclopedie is tot stand gekomen door een samenwerking van Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein, in het bijzonder de Amsterdamse Werkplaats. De redactie wordt gevormd door Lex Veldboer, Radboud Engbersen, Erna Hooghiemstra, Judith Jansen, Laura Koeter, Lou Repetur, Jesper Rözer en Ard Sprinkhuizen.

Gedrukt exemplaar bestellen? 

Op de website van Uitgeverij Van Gennep bestel je het boek voor €25.