Noden en wensen

De verzorgingsstaat gezien als een historisch fenomeen. 2e Van Doornlezing

9 juli 2013

Socioloog Kees Schuyt stelt dat er nieuwe inhoud moet worden gegeven aan de centrale begrippen in de verzorgingsstaat: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Aanleiding zijn de structurele en morele omstandigheden die drastisch zijn veranderd.

Wie iets wil zeggen over de toekomst en de noodzakelijke herinrichting van de naoorlogse Nederlandse verzorgingsstaat moet als een historicus terugkijken naar het ontstaan ervan. Ook een blik op de structurele opbouw en de verdere ontwikkeling zijn noodzakelijk. Het onderscheid tussen noden enerzijds en wensen, verlangens en particuliere belangen anderzijds blijkt door de grote veranderingen in de maatschappij onontbeerlijk te zijn geworden.

De rede Noden en wensen is uitgesproken bij de aanvaarding van De prof.dr. J.A.A. van Doorn leerstoel.

Auteur
Kees Schuyt
Jaar
2013
Uitgever(s)
Oratie Kees Schuyt
Type
Publicatie
Pagina's
44