Over de grens

Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

21 december 2012

Leerlingbegeleiders en hulpverleners maken zich zorgen over het seksuele gedrag van jongeren (12-25 jaar). Zij zien dat jongeren seks beschouwen als vermaak of als manier om aandacht of status binnen een groep te krijgen. Zij verwachten dat jongeren hierdoor op termijn schade zullen oplopen.

Over de grens is een onderzoek naar de vraag welke verschillende opvattingen jongeren en professionals hebben over grenzen in seksueel gedrag en hoe professionals daarmee omgaan.