Responsieve overheid betaalt zich terug in welzijn inwoners

Verkenning over de sociale basis

Een sterke sociale basis is voor veel inwoners onmisbaar om naar tevredenheid te kunnen functioneren. Maar wat ís de sociale basis eigenlijk en wat kunnen lokale overheden doen om de sociale basis te versterken? De verkenning ‘Sterke beleidsinterventies, sterke sociale basis’ geeft antwoord op deze vragen.

Mensen moeten de regie voeren over hun eigen leven en problemen zoveel mogelijk in eigen kring oplossen. Lange tijd was die gedachte leidend in het sociaal domein. Inmiddels wordt breed erkend dat dit voor veel inwoners niet werkt. Investeren in een sterke sociale basis is onmisbaar, zeker voor inwoners in een kwetsbare positie.

Beleidslogica’s

Maar wanneer weet je als gemeente dat je de sociale basis aan het versterken bent? Welke beleidslogica’s en beleidsinterventies passen bij het succesvol versterken van de sociale basis? Wat zijn de knelpunten die we in de praktijk zien bij de versterking van de sociale basis? Movisie deed een uitvoerige verkenning naar deze en andere vragen. 

Interactieve bestuursstijl

Een van de conclusies is dat netwerkende, responsieve overheden met een interactieve bestuursstijl het beste in staat zijn om de sociale basis te versterken. Een lokale overheid versterkt de sociale basis door te sturen op dialoog, participatie, duurzaamheid en toegankelijkheid en door dit lokaal te faciliteren. Zo’n interactieve bestuursstijl betaalt zich ondubbelzinnig terug in de vorm van een sterke sociale basis en draagt daarmee bij aan het welzijn, de capaciteiten en het individueel potentieel van de mensen om wie het gaat.