Transparant aanbod AMW

21 december 2012

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening.

De trend van de laatste jaren is om het aanbod van hulp- en dienstverleners meer transparant, vraaggericht, flexibel en samenhangend te maken. De Wmo versterkt deze ontwikkeling. Modulariseren is een manier om daar aan te werken.

Auteur
Scholte, M.
Jaar
2007
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
94