Is volunteering a public health intervention?

A systematic review and meta-analysis of the health and survival of volunteers

Op basis van een literatuuroverzicht van 40 studies m.b.t. het verband tussen vrijwilligerswerk en gezondheid concluderen Britse onderzoekers dat mensen die vrijwilligerswerk doen tevredener zijn met hun leven en gemiddeld genomen minder depressief zijn.

Een positief verband met een betere lichamelijke gezondheid wordt niet aangetoond, al zouden vrijwilligers volgens een meta-analyse van 5 studies ietsjes minder kans hebben om te overlijden

Bron