Vrijwillige inzet op het platteland

Een blik op de trends en ontwikkelingen waar organisaties en verenigingen op het platteland mee te maken hebben

21 december 2012

Op het platteland is de afgelopen jaren veel veranderd en het vrijwilligerswerk op het platteland verandert ook. Hoe kunt u, als vrijwilligersorganisatie, inspelen op deze veranderingen?

MOVISIE biedt in deze folder een blik op de trends en ontwikkelingen waar organisaties en verenigingen op het platteland mee te maken hebben, en geeft tevens een overzicht van de instrumenten, die kunnen worden ingezet om met deze veranderingen om te gaan.

Auteur
Engelen, J.; Mulders, M.
Jaar
2007
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Publicatie
Pagina's
8