Zorgen voor burgers: onderzoek naar knelpunten bij de toegang tot zorg

7 april 2021

De Nationale ombudsman merkt in dit rapport op dat periodieke herindicaties een knelpunt zijn voor mensen van wie vaststaat dat het levenslange/brede problematiek betreft (‘administratieve rompslomp’). Het kan ook zijn dat de inwoner in de loop van de tijd te maken krijgt met andere of meerdere loketten of wetten.

De ombudsman pleit o.a. voor 1 aanspreekpunt in situaties waarbij er meerdere overheden betrokken zijn, voor ‘warme overdracht’ tussen instanties en flexibele budgetten als dat passende ondersteuning ten goede komt.

💡 Interessant voor gemeenten.

Download de publicatie