Susanne Slikkerveer

Susanne Slikkerveer is inhouds- en ervaringsdeskundige in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en Associate Member van Movisie.

Susanne Slikkerveer helpt vanuit haar eigen bedrijf 4 Happinezz slachtoffers en plegers van geweld achter de voordeur. Daarnaast zetten instanties, gemeenten en hulpverlening haar inhouds- en ervaringsdeskundigheid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in om hen te helpen op beleidsmatig, onderzoeks- en casusniveau. Dit doet zij door het geven voorlichting, bewustwording te creëren, deskundigheid te bevorderen, te trainen, mee te werken aan onderzoeken, het (her)schrijven/aanvullen van beleidsplannen en regiovisies, het opzetten van projecten voor mensen met ervaring, les op scholen (voor leerkrachten, ouders en kinderen).

Susanne Slikkerveer

In het kort

Werkgever: Zelfstandige
Functie: Inhouds- en ervaringsdeskundige in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Kernwoorden: Aanpakker, doorzetter, out of the box denker

Ook is Susanne lid van de begeleidingscommissie van de 3e cohortstudie; aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe Veilig Thuis regio’s van het Verwey Jonker Instituut.  
Opdrachtgevers waar Susanne o.a. voor werkt zijn: Politie, GHNT, gemeente Rotterdam, Regio Noord Holland-Noord, gemeente Haarlemmermeer, Regio Gooi en Vechtstreek, Friesland, Augeo, Verwey Jonker Instituut, psychologenpraktijken, scholen, samenwerkingsverbanden van scholen, Regioplan etc.

Van 2019 tot 2022 is Susanne deelnemer geweest van de Spiegelgroep Ervaringsdeskundigheid van het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’, een landelijk programma vanuit de ministeries VWS, J&V en de VNG om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De Spiegelgroep bestaat uit zes ervaringsdeskundigen en heeft als doel om collectief, vanuit ervaringskennis, een bijdrage te leveren aan de ambities van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis en hen van gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

Movisie vindt dat Susannes kennis, ervaring en expertise van inzet van ervaringsdeskundigheid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling een belangrijke bijdrage kan leveren bij de aanpak van huiselijk geweld en de inzet van ervaringsdeskundigheid.