Suzan Daamen (De Uitvoeringsbrigade)

Suzan Daamen is oprichter en eigenaar van de Uitvoeringsbrigade en Associate member van Movisie.

 De Uitvoeringsbrigade – Derk Tetteroo, Maaike de Pijper, Hidde Kielen en Suzan Daamen -  werkt sinds 2006 aan vernieuwing in het sociaal domein. Daarbij staat de groei van de bewoner altijd centraal. Ze staan met één been in de uitvoering, buiten, waar het écht gebeurt. En het andere been staat in de betrokken organisaties. Met hoofd, hart en handen maken ze de verbinding tussen deze twee werelden.

Suzan Daamen Uitvoeringsbrigade

In het kort

Werkgever: De Uitvoeringsbrigade
Functie: Oprichter
Kernwoorden: Praktisch intelligent, daadkrachtig en vernieuwend

 ‘Wij zijn ambitieus en eigenwijs. We zetten door waar anderen stoppen. Wij combineren cijfers en wetenschap met maatschappelijk bewustzijn en menselijkheid. Wij vertalen transformatie van papier naar werkelijkheid. Door bewoners en organisaties in samenhang te laten groeien. Met onze pragmatische werkwijze en toepasbare kennis ondersteunen wij organisaties om vanuit deze complexe vraagstukken lokale oplossingen neer te zetten. Met als doel duurzame impact voor de bewoners zelf, de betrokken organisaties én de maatschappij: effectieve organisatieverandering in de lokale praktijk.

Wij (hebben) laten zien dat minimaal de helft van de Nederlanders duurzaam uit achterstand kan groeien. GrowCare is daarbij onze werkmethode die organisaties ondersteunt in hun zoektocht om bewoners zo effectief mogelijk uit achterstand te laten groeien. Systematisch, met maatwerk en vanuit de lokale praktijk. Organisaties en systemen groeien mee.

GrowCare vormt de methodische basis om een lokale aanpak gericht op thema of doelgroep te ontwikkelen. Denken en handelen vanuit groei van de bewoner is de kern van het nieuwe werken in het sociale domein. Elke bewoner leeft en leert anders. Dat vraagt om maatwerk. Om de bewoner te laten groeien is een goede basis nodig (gedrag, vaardigheden en situatie). Vertaald naar een persoonlijk groeiplan op alle leefgebieden. Vervolgens is een optimaal samenspel tussen systemen en (lokale) partners nodig om dit groeiplan te realiseren. 

Om onze methode te ondersteunen, werken we samen met de hightech wereld. De app GrowPad  ondersteunt bewoners, professionals en organisaties bij het maken en monitoren van de individuele groeiplannen. De bewoner is eigenaar van zijn of haar eigen plan en bepaalt wie toegang krijgt.

Met Growpad maken we op een slimme manier gebruik van de mogelijkheden die technologie biedt om de eigen kracht van bewoners te effectueren, de werkrelatie tussen bewoners en professionals te intensiveren in tijd en kwaliteit en die data om te zetten in nieuwe inzichten voor management, beleid en bestuur. Grip op het proces.’

Movisie vindt dat de aanpak van de Uitvoeringsbrigade van toegevoegde waarde is voor iedereen die geïnteresseerd is in leren en verbeteren vanuit de praktijk. De Uitvoeringsbrigade werkt altijd vanuit daadwerkelijke resultaten voor de bewoner. Ze starten bij het perspectief van die inwoner en helpen professionals en organisaties om zichzelf van daaruit praktijk gestuurd te ontwikkelen.