Aan de slag met (F)ACT voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Werkt u met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ggz-problematiek? Dan is het (F)ACT-model een goede werkwijze voor uw cliënten. Behalve voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is (F)ACT ook geschikt voor een bredere doelgroep, waaronder mensen met een verstandelijk handicap met complexe of meervoudige problemen.

De ervaringen in de praktijk met (F)ACT voor LVB zijn positief. In de handreiking Aan de slag met (F)ACT voor LVB van het Trimbos-instituut vindt u praktische informatie. U leest praktijkvoorbeelden die u laten zien welke keuzes nodig zijn en welke stappen u moet doorlopen om het (F)ACT-model in te voeren.

Wat levert de handreiking (F)ACT voor LVB op?

Voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek heeft (F)ACT zijn bestaansrecht al bewezen.  (F)ACT leidt tot minder opnames, beter functioneren en meer participatie in de samenleving.

Wat is (F)ACT voor LVB?

(Flexible) Assertive Community Treatment (F)ACT is een veelgebruikte methode die ambulante en intensieve ondersteuning biedt. In gewoon Nederlands betekent (F)ACT: laagdrempelige hulpverlening door een relatie op te bouwen vanuit praktische ondersteuning. Deze ondersteuning vindt plaats op het gebied van netwerkuitbreiding, wonen en werk. In die relatie met de cliënt past de hulpverlener interventies op het gebied van psychiatrie in.

Om (F)ACT in te voeren is het nodig dat:

  • de onderscheidende financieringswijzen tussen VG, ggz en verslavingszorg vervallen;
  • het aanbod van zorgprogramma's en woonvoorzieningen ook toegankelijk is voor cliënten die niet kunnen meekomen of niet voldoen aan de criteria. En voor cliënten met problematiek op diverse terreinen, die weinig tot geen motivatie en ziekte-inzicht hebben en grensoverschrijdend gedrag vertonen;
  • de deskundigheid bij behandelaars en begeleiders verbreedt naar zowel LVB, psychiatrie en verslaving.

Ontwikkelaar

Initiatiefnemers zijn:

  • Ivo Vugs, Amarant Groep
  • Hilair Balsters, Kennisplein Gehandicaptensector
  • Laura Neijmeijer, Trimbos-instituut

Contact

E info@trimbos.nl

Download de handreiking: