Handreiking Organisatie Talentbeurs Amsterdam West

24 januari 2014

De Talentenbeurs is een Markt Vrijwillige Inzet, een beursvloer waar iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet. Deze handreiking beschrijft hoe een dergelijke beurs te organiseren in vier stappen.

Talentbeurs is een beursvloer waar iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet. Men kan hier informatie en advies geven of inwinnen, men kan ervaringen uitwisselen en burgers en organisaties kunnen zich hier persoonlijk presenteren. Dit alles met het doel om samenwerking aan te gaan, vraag en aanbod bij elkaar te brengen of een match van vraag en aanbod te bereiken.

Een dergelijke beurs kan georganiseerd worden in vier stappen:

Stap 1. Bepalen en binden
• Bepaal allereerst globaal je opgave met doel, doelgroep en gewenst resultaat
• Maak een projectplan
• Werf en selecteer belangrijke partners en organisaties op basis van je opgave
• Organiseer een startbijeenkomst
• Stel je definitieve opgave vast aan de hand van de inbreng tijdens de startbijeenkomst
• Stel een lijst van potentiële bezoekers, partners en organisaties op
• Maak een communicatieplan (als onderdeel van het projectplan en het draaiboek)

Stap 2. Organiseren van de werving
• Maak een plan voor de werving en voorbereiding van bezoekers
• Maak een plan voor de werving en voorbereiding van organisaties en werkgevers

Stap 3 Organiseren van de uitvoering
• Bepaal de locatie en het tijdstip
• Bepaal de opzet en het gebruik van een draaiboek
• Bepaal de benodigde materialen

Stap 4 Meten van resultaat en organiseren van de nazorg
• Monitoring van het resultaat
• Rapportage aan alle betrokkenen.

De uitwerking van deze stappen vind u in de volledige handreiking

Uitvoerende organisaties

Amsterdam Stadsdeel West
Postbus 57239
1040 BC Amsterdam
E info@west.amsterdam.nl
www.west.amsterdam.nl

Ontwikkelaar

Amsterdam Stadsdeel West (Gerda Sordam) / Bureau Queste (Nera Jercovic) / MOVISIE (Annemarie van Hinsberg) + Met dank aan de projectgroep: Abc Alliantie, Stichting Anush, 2Colored, de Werkgevers, Vrijwilligersorganisaties en betrokken vrijwilligers actief in West

Contact

Nera Jerkovic
Projectleider Stadsdeel West
T 06 516 23 027

Downloads

Handreiking-Organisatie-Talentenbeurs.pdf 6.45 MB