Voor je Buurt

1 mei 2014

Financiering nodig voor een buurtinitiatief? Burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werken via het crowdfundingplatform Voor je Buurt samen om initiatieven van burgers te realiseren en verduurzamen.

Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor lokale initiatieven. Iedereen met een goed idee voor het dorp, buurt, stad, school of (sport)vereniging kan via deze website geld inzamelen en hulp vragen om het idee te realiseren. Bewoners, maar ook bedrijven, kunnen hier geld doneren, of tijd, ruimte en materiaal ter beschikking stellen.

Soorten initiatieven

Op Voor je Buurt staan buurtinitiatieven in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld duurzame en groene initiatieven voor de omgeving kunnen ook terecht bij Voor je Buurt. Voordat de projecten op de website komen vind er wel een selectie plaats op basis van haalbaarheid van een project.

Ondersteuning

Voor je Buurt biedt door middel van een academie ook inhoudelijke ondersteuning in de vorm van tips en praktijkervaringen. Wanneer is een initiatief bijvoorbeeld geschikt voor crowdfunding? En hoe betrek je mensen bij een initiatief? Deze informatie en meer is te vinden via de Academie.

Betrokken organisaties

Voor je Buurt is mogelijk gemaakt met steun van het vfonds, stichting DOEN en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor je Buurt heeft daarnaast diverse partners:
programmabureau Wijkaanpak gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord, stadsdeel Amsterdam-Oost, stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, gemeente Den Haag, stadsinitiatief Rotterdam, woningcorporatie Ymere

Uitvoerende organisaties

Kennisland
Postbus 2960
1000 CZ Amsterdam
T 020 5756720
E info@kennisland.nl
http://www.voorjebuurt.nl

Ontwikkelaar

Netwerk Democratie
Studio Rabota
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
T 06 50839185 of 06 24764347
info@netdem.nl

Kennisland
Postbus 2960
1000 CZ Amsterdam
T 020 5756720
E info@kennisland.nl
 

Contact

Martijn Arnoldus
Aster van Tilburg
Thomas van Andel
Lisette Kalshoven
Marcel Oosterwijk
T 020 5756720
E info@voorjebuurt.nl