Programma: ontregel de zorg Sociaal Domein

22 april 2021

Het programma (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS en de zorgsector heeft tot doel dat zorgverleners minder regeldruk, minder administratieve lasten gaan ervaren.

Dit deel van de programma-website gaat over het sociaal domein. Op de site staan onder andere praktijkvoorbeelden van ‘ontregelen’. 

💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.