Quickscan: hoe effectief is mijn interventie?

9 november 2017

U heeft een aanpak ontwikkeld welke met succes in de praktijk wordt toegepast. U krijgt positieve reacties van uitvoerders en van de doelgroep. Wat kunt u nog meer doen om van uw aanpak een effectieve sociale interventie te maken? Deze QuickScan geeft snel inzicht in hoe ver u al op weg bent als het gaat om het optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit van uw interventie en de (nog) te nemen stappen.

Download quickscan

Om tot een effectieve interventie te komen zijn vijf stappen noodzakelijk:

  1. Goede beschrijving
  2. Theoretische onderbouwing
  3. Evaluatie van praktijkervaringen
  4. Monitoring van resultaten
  5. Effectonderzoek

De quickscan stelt een aantal vragen per stap om te ontdekken waar uw interventie staat. Zo ziet u snel op welke punten doorontwikkeling mogelijk is en wat het beste vertrekpunt is om verder te werken aan kwaliteitsverbetering. Meer achtergrondinformatie en ondersteunende instrumenten bij elk van de stappen vind je in de digitale publicatie Bouwstenen voor een effectieve interventie. Verder kunnen vergelijkbare interventies je helpen bij de verdere ontwikkeling van je eigen interventie. Laat je daarvoor inspireren in de databank Effectieve sociale interventies.

Ontwikkelaar

Movisie

Contact