Databank Effectieve sociale interventies

Databank Effectieve sociale interventies

Recent beoordeeld

juni 2016
Goed onderbouwd
juni 2016
Goed onderbouwd
maart 2016
Goed beschreven

Schep een positief en veilig klimaat voor LHBT-leerlingen

De Databank Effectieve sociale interventies in beeld.

Ter ere van het vijfjarige bestaan van de databank Effectieve sociale interventies maakten we filmpjes van goed beoordeelde interventies. De komende weken zetten we deze in de spotlights. Deze week: Gay-Straight Alliances op middelbare scholen.

UITGELICHT
juni 2016

Wat moeten we doen om de relatie tussen politie en jongeren te verbeteren en etnisch profileren tegen te gaan? Daarvoor zijn momenteel meerdere interventies in gebruik die politie, maatschappelijke organisaties en zelfstandigen inzetten. Kennisplatform Integratie & Samenleving deed een verkennende studie naar deze interventies.

Weten wat werkt

Wat werkt nou écht bij de aanpak van sociale vraagstukken? De ‘Wat werkt… dossiers’ geven de meest recente inzichten over werkzame factoren en bieden hulp bij reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

> lees meer

Buurtwijs

Buurtwijs is hét platform waar buurtwerkers, sociaal ondernemers, samenlevingsopbouwers, beleidsbepalers en onderzoekers hun verhalen, praktijkervaringen en kennis over buurtontwikkeling uitwisselen.

> lees meer