Quickscan: zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

Deze Quickscan 'Zinvolle daginvulling voor mensen met dementie' is ontwikkeld aan de hand van de methodiek van het kwaliteitskompas en is bedoeld om beleidsmedewerkers van gemeente overzicht en inzicht te bieden in de stand van zaken binnen de gemeente als het gaat om (door)ontwikkeling van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s). De QuickScan is een hulpmiddel om de aanpak van daginvulling in de gemeente te versterken.