Reflectietool: Ruimte geeft vaart

22 april 2021

Tool van Integraal Werken in de Wijk die helpt te reflecteren op de huidige toegang. De tool is bedoeld voor beleidsmedewerkers, (wijkteam)professionals en bestuurders.

Het bevat onder andere een onderdeel ‘heldere werkwijze’, over de stappen die mensen moeten doorlopen om zorg/ondersteuning te krijgen: zijn die stappen logisch, noodzakelijk en begrijpelijk?

💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.