Reflectietool: Ruimte geeft vaart

Samen reflecteren op de toegang tot passende zorg en ondersteuning

Inwoners die informatie zoeken, problemen ondervinden en hulp nodig hebben, willen graag snel en effectief geholpen worden op een manier die past bij hun situatie. De toegang - het moment van aanmelding tot aan het bieden van passende zorg en ondersteuning - moet vloeiend verlopen. Of dat nu gebeurt bij een sociaal (wijk) team, een jeugd- en gezinsteam of bij een ander toegangsloket. Maar dat lukt niet altijd. Inwoners raken verstrikt in regelgeving en bureaucratie, systemen blijken passende hulpverlening in de weg te staan en professionals werken nog niet optimaal samen.

Ook professionals en beleidsmedewerkers raken het spoor soms bijster. Welke ruimte is er om te handelen en een passend plan op te stellen? Zijn regels en protocollen ondersteunend? Kan en mag ik er beargumenteerd van afwijken? Al deze vragen komen aan bod in deze tool van Integraal Werken in de Wijk aan de hand van een aantal gespreksthema’s.

Aan de slag met de tool

In een bijeenkomst reflecteren (wijkteam)professionals, beleidsmakers, bestuurders en een cliëntvertegenwoordiging op de toegang tot zorg en ondersteuning. De reflectietool geeft structuur aan de gesprekken die jullie voeren en helpt om commitment te krijgen voor het aanpakken van knelpunten en het verbeteren van processen rond de toegang tot zorg en ondersteuning. 

Tips bij het gebruik van de tool

  • Ga het gesprek aan met verschillende betrokkenen
    De tool heeft vooral meerwaarde in gesprek met anderen. Voer dit gesprek bij voorkeur met verschillende betrokkenen en vanuit diverse perspectieven (inwoner, professional, beleid). 
  • Stap eens uit je dagelijkse routine
    Doen wat nodig is vraagt om lef en creativiteit. Plan het gesprek bijvoorbeeld op een minder gebruikelijk moment of op een onverwachte locatie. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Kom zoveel mogelijk uit de gebruikelijke ‘vergaderstand’. 
  • Geef een vervolg aan het gesprek
    Onderzoek waar je al aan de slag kunt met ideeën en formuleer acties die je de komende maand gaat uitproberen en evalueren. Maak vervolgafspraken en benut de uitkomsten ten volle. Neem hierin zelf de ruimte die nodig is.

Download de tool op de website van Integraal Werken in de Wijk.

💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.