Als vrijwilligers huiselijk geweld vermoeden

Digitale folder Als vrijwilligers zich zorgen maken

Waar kunnen vrijwilligers in uw organisatie terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden? Een folder met aanbevelingen helpt uw organisatie hier een antwoord op te geven. U kunt bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris aanstellen.

Wat levert de folder Als vrijwilligers zich zorgen maken op?

Geweld in privésituaties zo vroeg mogelijk stoppen. Daarover gaat de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze wet is bedoeld voor betaalde professionals, maar biedt ook aanknopingspunten voor vrijwilligersorganisaties. In de folder Als vrijwilligers zich zorgen maken leest u waar vrijwilligers in uw organisatie terecht kunnen met zorgen over de thuissituatie van leden, cliënten of deelnemers.

In Als vrijwilligers zich zorgen maken leest u verder over de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. En de folder informeert u over Veilig Thuis, een organisatie waar u terecht kunt voor zowel advies over als een melding van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Hoe werkt de folder Als vrijwilligers zich zorgen maken?

De folder laat in 4 pagina’s zien wat de rollen van een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties zijn. De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een aandachtsfunctionaris benoemt. Wie er het beste de taak van aandachtsfunctionaris op zich kan nemen, hangt sterk af van het type organisatie.

In de Toolkit bij de digitale folder vindt u extra informatie zoals telefoonnummers en websites, die waardevol zijn voor het bestuur en de aandachtsfunctionaris.

Ontwikkelaar

Movisie. Auteur: Lydia Janssen, in samenwerking met Movisie
Uitgave: 2015 (herziene uitgave)

Download folder en toolkit:

als-vrijwilligers-zich-zorgen-maken-2015.pdf 93.98 KB

toolkit-bij-als-vrijwilligers-zich-zorgen-maken-2016.pdf 92.53 KB