Werknemersvrijwilligerswerk

14 mei 2012

Het MBO Programma van MVO Nederland (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) wil maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in Nederland groter, sterker en beter maken. Met als resultaat meer medewerkers die vrijwilligerswerk doen én meer winst voor groepen in de maatschappij die wel wat steun kunnen gebruiken.

Het MBO Programma van MVO Nederland:

  • bevordert MBO in het bedrijfsleven;
  • geeft MBO-intermediairs tools in handen om te professionaliseren en maakt het netwerk landelijk dekkend;
  • vergroot de zichtbaarheid van MBO; op evenementen, digitaal en in de media;
  • meet en publiceert over de omvang en effecten van MBO;
  • verbindt MBO-actoren in strategische allianties rond maatschappelijke vraagstukken;
  • stimuleert maatschappelijke organisaties om samen te werken met bedrijven;

Op de website www.nationaalmboplatform.nl vindt u onder meer een verwijzing naar de nationale MBO monitor waarmee u  zelf de maatschappelijke inzet  van uw organisatie in kaart brengt. De MBO Monitor bestaat uit maximaal 15 vragen.

Uitvoerende organisaties

MVO Nederland
www.mvonederland.nl