Werknemersvrijwilligerswerk

tools - 14 mei 2012

Het MBO Programma van MVO Nederland (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) wil maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in Nederland groter, sterker en beter maken. Met als resultaat: meer medewerkers die vrijwilligerswerk doen én meer winst voor groepen in de maatschappij die wel wat steun kunnen gebruiken.

Het MBO Programma van MVO Nederland:

  • bevordert MBO in het bedrijfsleven;
  • geeft MBO-intermediairs tools in handen om te professionaliseren en maakt het netwerk landelijk dekkend;
  • vergroot de zichtbaarheid van MBO; op evenementen, digitaal en in de media;
  • meet en publiceert over de omvang en effecten van MBO;
  • verbindt MBO-actoren in strategische allianties rond maatschappelijke vraagstukken;
  • stimuleert maatschappelijke organisaties om samen te werken met bedrijven;

Op de website www.nationaalmboplatform.nl vindt u onder meer een verwijzing naar de nationale MBO monitor waarmee u  zelf de maatschappelijke inzet  van uw organisatie in kaart brengt. De MBO Monitor bestaat uit maximaal 15 vragen.

Uitvoerende organisaties

MVO Nederland
www.mvonederland.nl