Website verwardgedrag.nl is opgeheven

De website www.verwardgedrag.nl is niet meer te bezoeken. Op deze website stond een verzameling van praktische kennis voor een effectieve en mensgerichte aanpak van verward gedrag.

Het kennisnetwerk richtte zich op professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen werkzaam of actief in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Maar ook cliënten en hun naasten konden hier voor hen belangrijke kennis halen.

De volgende organisaties waren betrokken bij deze website:

  • CCV (Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
  • MIND (Landelijk platform rondom GGZ onderwerpen vanuit patiënt en familie perspectief)
  • Movisie (Sociale vraagstukken)
  • Phrenos (Behandeling, herstel en voorkómen van ernstige psychische aandoeningen, waaronder psychosezorg)
  • Platform 31 (Kennisnetwerk stad en regio)
  • Trimbos-instituut (Geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs)
  • Vilans (Langdurende zorg)
  • ZonMw (stimulering gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

De belangrijkste informatie is op de websites van de betrokken organisaties terug te vinden. Bij Movisie staat dit vooral op de themapagina over Maatschappelijke zorg.

Wil je jouw kennis over het sociaal domein gemakkelijk en snel up-to-date houden? Abonneer je dan op onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.