Anders kijken: responsiviteit in het sociaal domein

Symposium

Responsiviteit is het vermogen van een professional om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is. Hierover vindt op woensdagmiddag 4 december het symposium ‘Anders kijken: responsiviteit in het sociaal domein’ plaats bij de Erasmus Universiteit. Movisie en het Platform voor Sociale Vraagstukken organiseren dit symposium naar aanleiding van het promotieonderzoek van Janny Bakker-Klein, dat zij deed om te begrijpen waarom professionals in het sociaal domein handelen zoals zij dat doen. De toegang is gratis, meld je aan!

Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, startte ruim twaalf jaar geleden met haar onderzoek, vanuit de verwondering over schrijnende situaties van mensen die in ons land in aanraking kwamen met het brede sociaal domein en die daarin veel leed werden aangedaan. Formeel klopte het beleid en klopten de regels, maar in de dagelijkse praktijk was de toepassing daarvan voor deze mensen niet in hun voordeel. Bakker-Klein wilde begrijpen hoe dat kon, waarom we in het sociaal domein met mensen omgaan zoals we dat doen en waarom het zo moeilijk is om mensen op een voor hen betekenisvolle manier te helpen.

Praktisch & Programma

Het symposium vindt plaats op woensdag 4 december 2019, van 15.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam.
Meld je aan door het invullen van het formulier onderaan deze pagina.
Direct naar het aanmeldformulier

  • 15.00 uur: Welkom door Marcel Ham, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
  • 15.05 uur: Inleiding door Arjo Klamer, hoogleraar in de Economie van kunst en cultuur Erasmus Universiteit Rotterdam
  • 15.25 uur: Presentatie door Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • 15.50 uur: Gesprek met Janny Bakker-Klein naar aanleiding van filmpjes over drie casestudies uit haar proefschrift, onder andere het Leger des Heils
  • 16.10 uur: Paneldiscussie over wat een responsieve gemeente vraagt van bestuurders. Deelnemers zijn: Froukje de Jonge, burgemeester gemeente Stadskanaal; Eric van der Burg, Eerste Kamerlid en bestuursvoorzitter SWN; Rienk Janssens, VNG; Fatima Ramli, gemeente Huizen; Marjet van Houten, Movisie
  • 16.40 uur: Afronding door Janny Bakker-Klein
  • 17.00 uur: Borrel

Doen wat werkelijk voor mensen van betekenis is

In haar onderzoek probeerde zij als een ‘reflective researcher’ te begrijpen wat zij in de dagelijkse praktijk zag gebeuren en relateerde dat aan het begrip ‘responsiviteit’. Zij gebruikte haar eigen praktijk als directeur van Nierstichting Nederland als een eerste casus. Zij ontdekte dat responsiviteit een relationeel begrip is en dat drie andere begrippen gerelateerd waren aan het kernbegrip responsiviteit, namelijk ‘cultuur’, ‘mensbeelden’ en ‘professionaliteit’. Zij herhaalde de aanpak bij de Nierstichting bij een viertal andere maatschappelijke organisaties en bij drie gemeentelijke sociale diensten. Daarna introduceerde zij het begrip responsiviteit in haar eigen gemeentelijke praktijk, als wethouder in de gemeente Huizen. De verantwoordelijkheid voor het sociaal domein is sinds 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Zij wilde het mogelijk maken dat professionals in haar eigen organisatie zouden kunnen doen wat werkelijk voor mensen van betekenis is.

Janny Bakker

Anders kijken

Tijdens het symposium gaat Janny Bakker-Klein in op haar bevindingen, maar zij kijkt ook terug en vooruit met de hoofdpersonen uit haar onderzoek aan de hand van filmfragmenten. Uit haar onderzoek blijkt dat het mogelijk is om te doen wat werkelijk voor inwoners van betekenis is en dat dit niet hoeft te leiden tot hogere kosten of willekeur. Het symposium is dan ook vooral interessant voor gemeentelijke en sociale professionals die op zoek zijn naar uitvoerbare strategieën  om mensen die dat nodig hebben passend te ondersteunen.

Tijdens het symposium reflecteren een aantal vooraanstaande denkers uit de wetenschap en politiek op het thema van het symposium en vindt er een paneldiscussie plaats onder leiding van dagvoorzitter Marcel Ham, hoofdredacteur van Sociale Vraagstukken. Het symposium ‘Anders kijken: Responsiviteit in het sociaal domein’ wordt georganiseerd door Movisie in samenwerking met het Platform voor Sociale Vraagstukken en de Erasmus Universiteit. Het definitieve programma wordt medio oktober bekend gemaakt.

Symposium Anders kijken: responsiviteit in het sociaal domein