Alle ballen in de lucht

Limburgse vrouwen in gesprek over verdeling werk en zorg

Het verschil tussen werkbalans, kinderopvang en de huidige 24-uurs samenleving zorgt voor een flinke dosis ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Problemen die hierdoor ontstaan komen grotendeels voor de rekening van vrouwen. Hoe houden zij alle ballen in de lucht? En welke rol kunnen vrouwenorganisaties lokaal spelen in het verbeteren van hun sociaal economische positie?

FAM! en Ditwerktwel.nl organiseerden twee sessies samen met een diverse groep Limburgse vrouwen om deze vragen te beantwoorden. FAM! is een Limburgse vrouwenrechtenorganisatie. De organisatie wil meer inzicht in de thema’s die spelen rondom de sociaaleconomische positie van Limburgse vrouwen en hoe dit verbeterd kan worden. Uit de sessies blijkt dat de grootste uitdagingen waar de vrouwen mee te maken krijgen gaan over flexibele kinderopvang en een werkomgeving die meebeweegt met de 24-uursmaatschappij én dat er een plek mist in Limburg waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en steunen.  

Wat moet er gebeuren?

Het bewustzijn van vrouwen zelf, werkgevers en gemeente vergroten is een belangrijke eerste stap. Hoe pak je dat aan? Een kleine greep uit de genoemde oplossingen: een campagne of online platform met tips, verhalen, goede voorbeelden en herkenbare rolmodellen. Uit de sessies blijkt daarnaast dat het follow-up proces, denk aan een coach en opleidingsbudget, een belangrijke tweede stap is. Ook geven deelnemers aan dat het noodzakelijk is om dit door te trekken naar onder meer het onderwijs, buurthuizen en verenigingen.

emancipatie

Arbeidsmarkt

In de sessies zijn drie thema’s besproken: arbeidsmarkt, sociale omgeving en gemeentelijk beleid. Als het gaat om arbeidsmarkt, is volgens de deelnemers ‘flexibiliteit’ het kernwoord. Volgens de deelnemende vrouwen zijn de werkomgevingen in Limburg over het algemeen ingericht op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur en gaan ze uit van een traditionele taakverdeling tussen man en vrouw. Kinderopvang zou volgens verschillende deelnemers ook flexibeler moeten worden ingericht, aangepast aan de 24 uurs-maatschappij. Toegankelijke of gratis kinderopvang resulteert volgens de vrouwen mogelijk in een betere zorg-werkverdeling, sommige vrouwen zouden dan meer uren kunnen gaan werken.

emancipatie

Sociale omgeving

Een steunend (of juist niet) steunend sociaal netwerk speelt een rol bij het verdelen van werk en zorgtaken. Zijn er bijvoorbeeld familieleden in de buurt die kunnen bijspringen? Of zijn er juist andere naasten buiten het gezin die zorg nodig hebben? FAM! wil een platform ontwikkelen waar vrouwen -online- bij elkaar kunnen komen. Denk aan het uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis of een podium bieden aan herkenbare rolmodellen. Het is van belang dat vrouwen zich bewust zijn van alle ballen die zij in de lucht houden. In het bijzonder de ‘ballen die niet bij hen horen’.

emancipatie

Gemeente

Gemeenten of arbeidsregio's hebben veel beleidsvrijheid als het gaat om het bevorderen van de arbeidsparticipatie bij zowel vrouwen als mannen evenals het bieden van mogelijkheden om werk en zorg (beter) te combineren. Dit betekent echter dat er lokaal andere drempels kunnen zijn.

Uit de bijeenkomsten van FAM! komt naar voren dat gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen als het gaat om het creëren van bewustwording over de zorg-werkverdeling tussen mannen en vrouwen. Hierbij is een goede samenwerking met lokale vrouwenorganisaties, werkgevers, onderwijs en kinderopvang onontbeerlijk. Gemeenten zouden samen met werkgevers, vrouwen en mannen het gesprek aan kunnen gaan om verhalen op te halen en uit te dagen. Ook wordt een campagne genoemd waarbij verschillende doelgroepen – zoals werkgevers, onderwijs, mannen en vrouwen – worden aangesproken. Vanzelfsprekend moeten zowel gemeenten als werkgevers zelf ook het goede voorbeeld geven, aldus de deelnemers.

emancipatie

FAM! & ditwerktwel.nl

FAM! is een expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken. De organisatie zet zich in voor een krachtigere positie van vrouwen in de Limburgse samenleving.  

Ditwerktwel.nl is het initiatief van een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad. Gezamenlijk streven wij naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Cartoons: Loko Cartoons